Số lượt truy cập

775132

/ Tin tức

Đồng Nai: Ban hành Chỉ thị 20 về các biện pháp tạm thời thích ứng an, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 23/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã Ban hành Chỉ thị 20 về các biện pháp tạm thời thích ứng an, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chỉ thị có hiệu lực kể từ 00 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021.

Chỉ thị nêu rõ: Người dân luôn nêu cao ý thức tự giác, chủ động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và thực hiện nghiêm 5k. Sử dụng công nghệ thông tin để khai báo y tế, quét mã QR khi vào/ra địa điểm công cộng, tập trung đông người, các địa điểm sản xuất kinh doanh, phương tiện giao thông công cộng. Quy định hoạt động trở lại của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân. 

Đồng thời , UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 13039/UBND-KH ngày 23/10/2021 Kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thức tính an toàn linh hoạt chuyển hóa hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó đề ra hai mục tiêu: 

1. Bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng người dân hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc, ca chuyển lặng và ca tử vong do covid-19. 

2. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn theo quy định, hướng dẫn chung trên phạm vi toàn tỉnh. 

kế hoạch cũng Quy định việc Phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch theo 3 tiêu chí và 4 cấp độ bộ dịch. Quy định Các biện pháp hoạt động thích ứng áp dụng theo từng cấp độ dịch, Xác định vận dụng việc thích ứng và tổ chức thực hiện đối với từng s73, ngành, địa phương./.