Số lượt truy cập

501216

/ Tin tức

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 11/2021 (từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2021)

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2021 (từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2021) đạt 32,73 tỷ USD, tăng 10,6% (tương ứng tăng 3,15 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2021.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 11/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 11 tháng tính từ đầu năm 2021 đạt 602 tỷ USD, tăng 22,9% (tương ứng tăng 112,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 417,71 tỷ USD, tăng 25,3% (tương ứng tăng 84,32 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 184,29 tỷ USD, tăng 17,9% (tương ứng tăng 27,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.   

Trong kỳ 2 tháng 11 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,67 tỷ USD. Tính chung trong 11 tháng/2021, cán cân thương mại thặng dư 1,46 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11 năm 2021 đạt 17,2 tỷ USD, tăng 17,8% (tương ứng tăng 2,59 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 11/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 11/2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 11/2021 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 659 triệu USD, tương ứng tăng 28,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 582  triệu USD, tương ứng tăng 28,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 367 triệu USD, tương ứng tăng 19,6%; giày dép các loại tăng 209 triệu USD, tương ứng tăng 30,6%...

Như vậy, tính trong 11 tháng/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 301,73 tỷ USD, tăng 18,3%, tương ứng tăng 46,76 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 11 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 11 năm 2021


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 11/2021 đạt 12,69 tỷ USD, tăng 22,3% tương ứng tăng 2,32 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 11/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 220,63 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng 38,21 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2021 đạt 15,53 tỷ USD, tăng 3,7% (tương ứng tăng 552 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 11/2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 152 triệu USD, tương ứng tăng 13,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 123 triệu USD, tương ứng tăng 3,2%; than các loại tăng 116 triệu USD, tương ứng tăng mạnh 79,6%...

Như vậy, tính trong 11 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 300,27 tỷ USD, tăng 27,9% (tương ứng tăng 65,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 11 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 11 năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,28 tỷ USD, tăng nhẹ 1,7% (tương ứng tăng 167 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 11/2021. Tính trong 11 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 197,08 tỷ USD, tăng 30,5% (tương ứng tăng 46,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.