Số lượt truy cập

1629335

/ Tin tức

Doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư hoặc đang đầu tư tại Đồng Nai sắp tới khi làm thủ tục chỉ cần nộp hồ sơ tại một bàn duy nhất là Bàn Nhật Bản (Y)

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc thành lập Bàn Nhật Bản.

Bàn Nhật Bản là tổ chức phối hợp liên ngành do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai là cơ quan thường trực, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh tư vấn một cửa, tiếp nhận và trả kết quả cho các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Đồng Nai.

Sau khi thành lập, Bàn Nhật Bản sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các sở, ngành và các địa phương của tỉnh Đồng Nai để giải quyết các yêu cầu và vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư, triển khai dự án tại Đồng Nai.

Khi tiếp nhận các vấn đề mà doanh nghiệp phản ánh, Bàn Nhật Bản sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan chia sẻ thông tin và giải quyết kịp thời các yêu cầu liên quan đến lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo Quyết định, văn phòng Bàn Nhật Bản đặt tại trụ sở của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Bà Dương Thị Xuân Nương, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai được giao làm Trưởng bàn, Bàn Nhật Bản.

Các thành viên khác của Bàn Nhật Bản bao gồm đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ.

Theo số liệu thống kê từ UBND tỉnh Đồng Nai, hiện tại Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai về các dự án đầu tư vào Đồng Nai với 273 dự án, đứng thứ ba về số vốn đầu tư 5,2 tỷ USD.

Thời gian qua có khá nhiều nhà đầu tư Nhật Bản phản ánh các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư chậm được giải quyết khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Vì vậy, việc thành lập Bàn Nhật Bản với một cửa duy nhất sẽ giúp doanh nghiệp Nhật Bản giảm thời gian làm các thủ tục hành chính.