Số lượt truy cập

1834022

/ Tin tức

Đồng Nai: Dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và ngành Công Thương đã đề ra năm 2024

Với những thông tin tích cực từ thị trường và doanh nghiệp, dự kiến các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại những tháng sau tiếp tục tăng trưởng cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước và cả năm 2024 đạt mục tiêu đề ra. Trong đó:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm 2024 tăng 7%), cao hơn so năm 2023 (năm 2023 tăng 5,27%).

- Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2024 đạt 2,05 tỷ USD/tháng thì cả năm 2024 ước đạt 23,63 tỷ USD (bình quân 1 tháng đạt 1,969 tỷ USD), tăng 9,3% so năm 2023 (vượt Mục tiêu đề ra tăng 8%).

Do đó để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 8% thì trong thời gian còn lại của năm 2024 cần có sự nổ lực, chủ động hơn nửa của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, cùng với đó là sự hỗ trợ  tích cực từ các cơ quan nhà nước trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ kết nối mở rộng thị trường xuất khẩu...

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ cả năm 2024 dự kiến đạt 287,93 ngàn tỷ đồng (tăng  9,54% so cùng kỳ, năm 2023 đạt 262 ngàn tỷ đồng, đạt mục tiêu đề ra tăng trên 8%).