Số lượt truy cập

1517273

/ Tin tức

Đồng Nai triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đồng Nai triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Đồng Nai năm 2024. Kế hoạch hướng tới hoàn thiện chính sách phục vụ cho hoạt động CĐS và công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin các cơ quan nhà nước và địa phương phục vụ cho việc khai thác, sử dụng các ứng dụng số và nền tảng số…

Giám đốc Sở TT-TT Tạ Quang Trường (thứ 2 từ trái sang) tham quan các gian hàng các sản phẩm, dịch vụ số bên lề hội thảo Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn Đồng Nai năm 2023. Ảnh: Hải Hà 
Giám đốc Sở TT-TT Tạ Quang Trường (thứ 2 từ trái sang) tham quan các gian hàng các sản phẩm, dịch vụ số bên lề hội thảo Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn Đồng Nai năm 2023. Ảnh: Hải Hà

Kế hoạch còn tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

* 5 giải pháp chính

Kế hoạch CĐS tỉnh Đồng Nai năm 2024 đề ra các mục tiêu cụ thể về phát triển dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và an toàn thông tin. Trong đó, phấn đấu trong năm 2024, hình thành kho dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở của tỉnh; tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80% ở cấp sở, 40% tại cấp huyện và 30% tại cấp xã…

Có 5 giải pháp chính được đề ra để nâng cao hiệu quả CĐS trên địa bàn gồm: đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp về hoạt động CĐS; các giải pháp về nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; thu hút nguồn lực công nghệ thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế…

Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn CĐS tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, trong năm 2024, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, triển khai thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU trong năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về CĐS trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó cần nêu rõ những nội dung công việc cần thực hiện, tiến độ thực hiện, đặc biệt cần xác định trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương để đôn đốc triển khai đảm bảo theo yêu cầu đề ra nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CĐS (DTI) trong những năm tới.

Đồng Nai sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai các công nghệ số để thúc đẩy chính quyền số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Đồng Nai Trần Minh Đức chia sẻ, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, triển khai xây dựng các nền tảng dữ liệu quan trọng mới và tiến hành phối hợp xây dựng hạ tầng số để làm nền tảng triển khai các sản phẩm dịch vụ số; phối hợp với Sở TT-TT xây dựng dữ liệu một cách thống nhất, đồng bộ theo mô hình “tỉnh triển khai, cấp huyện thụ hưởng và cấp xã tham gia”.

Bên cạnh đó, VNPT cũng sẽ tập trung đầu tư, xây dựng các trung tâm dữ liệu (Data center) và các ứng dụng nền tảng phục vụ CĐS doanh nghiệp. Từng bước hoàn thành xây dựng từ nền tảng hạ tầng (đường truyền, kết nối doanh nghiệp…) đến hệ sinh thái các ứng dụng phục vụ tối đa nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS cho doanh nghiệp…

* Đánh giá hiệu quả CĐS

Đối với vấn đề giải ngân nguồn vốn để thực hiện các dự án về CĐS, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, UBND tỉnh giao Sở TT-TT làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các dự án CĐS theo yêu cầu, tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin theo quy định.

Các sở, ngành liên quan, nhất là Sở KH-ĐT cần tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương quy trình, trình tự, thủ tục, cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện các bước triển khai đầu tư dự án CĐS sử dụng nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành bộ chỉ số đánh giá CĐS của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh. Trong đó, Bộ chỉ số đánh giá CĐS cấp sở, ban, ngành thuộc tỉnh gồm 10 chỉ số chính, 40 chỉ số thành phần theo thang điểm 1.000. Đối với UBND cấp huyện, thành phố trong tỉnh, bộ chỉ số đánh giá CĐS gồm 8 chỉ số chính, 64 chỉ số thành phần theo thang điểm 1.000.

Về cách tính, xác định điểm đánh giá, điểm chỉ số CĐS là tổng điểm các chỉ tiêu. Tổng điểm bộ chỉ số đánh giá CĐS của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh là 1.000 điểm. Xếp hạng các đơn vị theo thứ tự từ cao đến thấp.

Định kỳ theo quý, 6 tháng, các đơn vị thực hiện báo cáo số liệu để phục vụ đánh giá theo hướng dẫn của Sở TT-TT. Kết quả năm sẽ báo cáo UBND tỉnh để đánh giá xếp hạng. Sở TT-TT sẽ công bố kết quả đánh giá, xếp hạng trên Cổng thông tin CĐS của tỉnh (chuyendoiso.dongnai.gov.vn).

Sở TT-TT đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và các địa phương trong tỉnh về việc triển khai kế hoạch CĐS của tỉnh năm 2024. Theo Giám đốc Sở TT-TT Tạ Quang Trường, để đảm bảo việc triển khai công tác CĐS năm 2024 đồng bộ, hiệu quả, góp phần cải thiện chỉ số CĐS (DTI) của tỉnh, Sở TT-TT đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, hỗ trợ triển khai xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch CĐS của đơn vị, địa phương năm 2024 đảm bảo đồng bộ với kế hoạch chung của tỉnh, có chỉ tiêu, định lượng cụ thể các mục tiêu, phù hợp tình hình thực tế…

Đồng thời, khẩn trương tập trung rà soát thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch CĐS của tỉnh. Định kỳ 6 tháng 1 lần tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ CĐS năm 2024. Báo cáo cần nêu tiến độ đến thời điểm hiện tại, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và có đề xuất, kiến nghị cụ thể cơ quan giải quyết các tồn tại, đảm bảo các nhiệm vụ CĐS năm 2024 triển khai theo đúng định hướng đề ra…

Theo https://baodongnai.com.vn