Số lượt truy cập

1517278

/ Văn phòng Sở

Hiệu quả của công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của Sở Công Thương Đồng Nai trong 7 tháng đầu năm 2023

Trong 7 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính luôn được Sở Công Thương chỉ đạo sát sao, quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính luôn được Sở Công Thương chỉ đạo sát sao, quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng văn bản, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian và bảo đảm việc tuân thủ quy định pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, cụ thể:

- Hiện nay, 116 thủ tục hành chính của Sở Công Thương đã được công khai trên trang https://dichvucong.dongnai.gov.vnhttps://dichvucong.gov.vn, đồng thời Sở Công Thương thường xuyên rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính cho phù hợp tình hình thực tế. Qua đó, góp phần gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính và mang lại lợi ích cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Sở Công Thương thường xuyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2023. Tập trung đẩy mạnh công tác CCHC gắn liền với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Sở, đến nay, 100% CBCCVC được trang bị máy tính; 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở đã có hệ thống mạng nội bộ để truy cập, tra cứu thông tin, trao đổi, lưu trữ văn bản,100% CBCCVC sử dụng thành thạo phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc để xử lý công việc trên môi trường mạng và thực hiện tạo lập hồ sơ lưu trữ điện tử.

- Sở Công Thương đã áp dụng tiếp nhận hồ sơ cấp phép qua mạng trên phần mềm Egov đối với 116/116thủ tục hành chính (đạt 100%); thực hiện dịch vụ tin nhắn SMS và chuyển phát kết quả về tận nhà cho khách hàng qua đường bưu điện đối với các thủ tục hành chính thuộc Sở.

- Về công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến thời điểm hiện tại, Sở Công Thương đã thực hiện tiếp nhận và xử lý 100% hồ sơ trực tuyến, trong đó 112 thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến toàn trình, 4 thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến một phần và đang được đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến lên toàn trình.

- Trang thông tin điện tử của đơn vị thường xuyên được nâng cấp, cải thiện nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, với bố cục thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp truy cập sử dụng.

- Sở Công Thương đã hợp nhất Cổng dịch vụ và Hệ thống Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; đã kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư.

- Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành công thương với địa chỉ http://dlct.dongnai.gov.vn luôn được thực hiện bảo trì hàng năm, tiếp tục vận hành và khai thác nhằm hệ thống hóa thông tin dữ liệu của ngành, đảm bảo việc cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp và nhu cầu nghiên cứu, trao đổi thông tin của các tổ chức cá nhân tìm hiểu về hoạt động của ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia của Cục hóa chất - Bộ Công Thương với tên miền http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc để tổng hợp số liệu phục vụ đánh giá rủi ro hóa chất, hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất; tổng hợp số liệu phục vụ quản lý nhà nước; cung cấp thông tin cho DN và cộng đồng; Hỗ trợ DN thực hiện quản lý hóa chất; chia sẻ thông tin quản lý giữa trung ương và địa phương. (Môi trường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến).

- Từ tháng 12/2019 đến nay, Sở đã và đang vận hành ổn định Hệ thống thông tin Khuyến mại ngành Công Thương, tên miền là http://dkkm.dongnai.gov.vn được tích hợp lên cổng DVC Quốc gia với thủ tục hành chính về thông báo khuyến mại nhằm phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các chương trình khuyến mãi để quảng bá, khuyến khích người dân mua sắm, sử dụng các sản phẩm dịch vụ của họ. Các doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến trên phần mềm khuyến mại bất cứ thời gian nào và sẽ được giải quyết trong vòng tối đa 24h. Sau khi Sở Công Thương triển khai thực hiện phần mềm này, hàng năm có trên 20.000 hồ sơ đăng ký và được giải quyết nhanh chóng, đúng hạn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm trong và ngoài nước.