Số lượt truy cập

1834184

/ Tin tức

Huyện Thống Nhất tổ chức Hội nghị hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP xây dựng hồ sơ tham gia Chương trình OCOP năm 2024

Ngày 14/6/2024 UBND huyện Thống Nhất phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP xây dựng hồ sơ tham gia Chương trình OCOP năm 2024

Hội nghị đẫ triển khai các nội dung tiêu chí do ngành khoa học công nghệ phụ trách đối với các sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Hướng dẫn thủ tục tham gia chương trình hỗ trợ, cụ thể:

+ Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

+ Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ và mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

+ Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 30 người là các Đại diện các cơ sở, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2024 hoặc các sản phẩm đạt chuẩn OCOP đã hết hạn thực hiện đánh giá lại trong năm 2024.