Số lượt truy cập

1834167

/ Văn phòng Sở

Sở Công Thương giới thiệu các website của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng trong thời gian qua

Sở Công Thương giới thiệu các website của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng trong thời gian qua

Sở Công Thương giới thiệu các website của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng trong thời gian qua. Nội dung cụ thể như sau:          


Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đưa vào vận hành các trangwebchính thức:https://vn-cop.vn;https://tingia.gov.vn;http://vnbook.com.vn;http://thuviendientu.mic.gov.vn.

Trang https://tingia.gov.vn/có chức năng: Tiếp nhận phản ánh trực tiếp, phối hợp cơ quan chức năng thẩm định, công bố tin giả; Phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả; Công bố thông tin xác thực; Hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.

Tranghttps://vn-cop.vn/có chức năng: Tổng hợp, chia sẻ các tài liệu, hướng dẫn các kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Tiếp nhận phản ánh trực tiếp và xử lý các phản ánh, thông tin về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; Xây dựng môi trường mạng lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em; Nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tranghttp://vnbook.com.vn/;http://thuviendientu.mic.gov.vn(“Thư viện điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông” có chức năng xuất bản và đăng tải sách điện tử (dạng flipbook) để cung cấp miễn phí tới bạn đọc: các nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách, pháp luật; những thông tin mang tính định hướng, hướng dẫn kỹ năng về thông tin và truyền thông; nhiều đầu sách về chính trị, lịch sử, thông tin đối ngoại, biển đảo, v.v...

Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, địa phương một số tài liệu, xuất bản phẩm đã được đăng tải trên các trang Website nêu trên:"Cẩm nang về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng (https://online.fliphtml5.com/pobzy/pdif)", “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng (https://vn- cop.vn/uncategorized/cam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian- mang.html)”, “Cẩm nang An toàn sử dụng Internet(https://vn-cop.vn/storage/Tai-lieu_Cam-nang-An-toan-su-dung-Internet.pdf)”, “Cẩm nang một số giải pháp đảm bảo An                  toàn     cho      học                sinh            khi            sử              dụng          Internet

(http://vnbook.com.vn/books/giaiphapantoaninternet_output/web/index.html)”, “Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến (https:// vn-cop.vn/tai-lieu /userfile/User/minhhanh/files/2023/7/Cẩm nang nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến.pdf)”, “Truyện tranh về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng(https://vn-cop.vn/tai-lieu/truyen-tranh-ve-bao-ve-tre-em-tren-moi-truong-mang-bat-nat-tren-moi-truong-mang.html)”,“Tài liệu tập huấn giáo viên tiểu học hướng dẫn trẻemsử dụng mạngInternet  an       toàn                             và                hiệu                quả            (https://vn-

cop.vn/storage/Tai_lieu_tap_huan_giao_vien_tieu_hoc_huong_dan_tre_em_su_dung_mang_internet_an_toan_va_hieu_qua.pdf)”,...