Số lượt truy cập

1517306

/ Văn phòng Sở

Trao Cờ và Bằng khen của UBND tỉnh năm 2022 cho cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương

Sáng ngày 05/6/2023, tại Hội trường Sở Công Thương đã tổ chức buổi trao thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân Sở Công Thương

          Tham dự buổi trao tặng có Bà Trương Thị Mỹ Dung – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Công Thương, các đ/c trong BGĐ Sở và các cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương.

           Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu cao của tập thể cán bộ công chức, viên chức Ngành Công Thương và sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương, các Sở, Ban, Ngành, nên Ngành Công Thương Đồng Nai đã từng bước khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022. Nội bộ đoàn kết, cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đạt được kết quả trên, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương Đồng Nai.

          Nhằm ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022, ông Văn Hữu Đồng – Chánh Văn phòng Sở Công Thương thông qua Quyết định khen thưởng số 996/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc Sở Công Thương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Cụ thể gồm:

       - 01 Cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng cho tập thể Phòng Quản lý công nghiệp nhận Đồng Nai.

        - 02 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trao tặng cho: Phòng Quản lý Thương mại; Phòng Quản lý công nghiệp.

        - 02 Bằng khen tập thể trao tặng cho Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp và Thanh tra Sở.

     - 10 Bằng khen cá nhân cho các cá nhân là cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương.
Văn phòng