Số lượt truy cập

1517309

/ Văn phòng Sở

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Đối thoại trực tiếp Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người

Ngày 04/4/2023,Văn phòng Sở báo cáo Giám đốc Sở về nội dụng những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Công Thương

Ngày 04/4/2023,Văn phòng Sở đã chuản bị tài liệu dự Họp báo cáo về nội dụng những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Công Thương, nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm tài liệu dã ban hành

BÁO CÁO

về nội dụng những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Công Thương


Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Đối thoại trực tiếp Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính năm 2023 (đính kèm);

Văn phòng Sở đã triển khaiKế Hoạch trênđến các phòng, đơn vị thuộc Sở biết và thực hiện việc căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệmgửi vềVăn phòng Sở nội dung, tài liệu (nếu có) về những khó khăn, vướng mắccủa người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính của ngành, lĩnh vực,do đơn vị mình quản lý. Đưa rađịnh hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch cải cách hành chính củaSở; kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền(tại VB số 1473/SCT-VP ngày 28/3/2023).

Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo liên quan đếnnhững khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính năm 2023 tại Sở như sau:

I.Ý kiến của P.QLTM về Lĩnh vực thương mại.

-Đối với thủ tục thông báo sửa đổi bổ sung chương trình khuyến mại, hồ sơ của doanh nghiệp nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi chuyển về cổng của tỉnh thường bị lỗi không mở được file đính kèm. Sở Công Thương không thể xem xét nội dung chương trình khuyến mại của doanh nghiệp nên phải từ chối tiếp nhận và liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp thực hiện lại thao tác nộp hồ sơ, gây mất thời gian của doanh nghiệp.

-Qua phản ánh của doanh nghiệp, tất cả các tỉnh thành khác đều nhận được hồ sơ chỉ mỗi tỉnh Đồng Nai thường bị lỗi, do dó, đây là lỗi kỹ thuật xảy ra khi hồ sơ được chuyển từ Cổng dịch vụ công quốc gia về Cổng dịch vụ công của tỉnh Đồng Nai, không phải lỗi xuất phát từ doanh nghiệp.

Do vậy Phòng QLTM đề xuất Sở kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Cổng dịch vụ công quốc gia để sớm khắc phục lỗi nêu trên.

II.Ý kiến của P.QLCN về Lĩnh vực công nghiệp.

Đối với Thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

- Các quy định thành phần hồ sơ về đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất còn đơn giản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định thực tế tại doanh nghiệp sản xuất ngoài khu, cụm công nghiệp còn gặp phải các khó khăn, vướng mắc về điều kiện như sử dụng đất đai chưa đúng mục đích, xây dựng trái phép, điều kiện về đảm bảo môi trường, PCCC…Văn bản hướng dẫn chi tiết để xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất này chưa có, dẫn tới khó khăn, lúng túng trong quá trình xem xét cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP do ngành công thương quản lý.

-Kiến nghị Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn chi tiết đối với công tác thẩm định để cấp Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất thực phẩm do ngành công thương quản lý, khi cơ sở nằm ngoài khu, cụm công nghiệp và chưa đảm bảo các điều kiện về đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC…

III.Ý kiến của P.KT&QLNL về Lĩnh vực năng lượng.

-Theo nội dung Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về ban hành thủ tục hành chính ngành công thương, hiện nay phòngKỹ thuật và Quản lý năng lượng thực hiện 45 thủ tục hành thuộc lĩnh vực quản lý, bao gồm: Lĩnh vực hoá chất (06); Lĩnh vực kinh doanh khí (24); Lĩnh vực Điện (10); Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa (05). Đối với các thủ tục kinh doanh khí, hiện nay gặp khó khăn đối với các trường cấp lại, cấp điều chỉnh do có một số trường hợp chưa được địa phương cấp giấy phép xây dựng hoặc chỉ được địa phương cấp giấy phép xây dựng tạm.

-Ngoài ra, đối với các khó khăn ngoài thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của phòng KT&QLNL như: Khó khăn trong thực hiện bổ sung thủ tục cấp phép xây dựng đối với các hệ thống điện mặt trời đã xây dựng hoàn thành trước 31/12/2020 và khó khăn khi đấu nối hệ thống điện mặt trời tự dùng sau 31/12/2020, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn tháo gỡ tại Văn bản số 5706/UBND-KTN ngày 07/6/2022, tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi từ Bộ Công Thương.

Để tháo gỡ các khó khăn trên, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn tháo gỡ đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các địa phương thống nhất giải pháp tháo gỡ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với khó khăn về thủ tục cấp lại, cấp điều chỉnh thủ tục kinh doanh khí.

Trên đây là tài liệu về liên quan đếnnhững khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính năm 2023 tại Sở, Văn phòng Sở kính báo cáo Giám đốc Sở.

Trân trọng./.