Số lượt truy cập

1629368

/ Tin tức

CẨM MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 5 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6

Sáng ngày 02.6, UBND huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị giao ban tháng 5 tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đề ra mục tiêu, giải pháp, phương hướng tháng 6 năm 2022.

Trong tháng, tình hình sản xuất nông lâm, nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18 tỷ đồng, đạt trên 25 % kế hoạch. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục định hướng theo hướng sạch, ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học, xây dựng chương trình mỗi xã sản phẩm Ocop, cánh đồng lớn, chuỗi liên kết sản xuất. Đồng thời, vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật nên nhiều loại cây trồng chủ lực đã mang lại hiệu qủa kinh tế cao, ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 465 tỷ đồng, đạt 42%, thương mại-dịch vụ tăng trưởng ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 1.500 tỷ đồng. Trên các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh các vụ việc phức tạp….

Phương hướng trong tháng 6 , UBND huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp  gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế, các hoạt động văn hóa xã hội….