Số lượt truy cập

1707080

LỜI NÓI ĐẦU

Cơ sở dữ liệu ngành Công thương tỉnh Đồng Nai được xây dựng với mục đích cung cấp số liệu thống kê chuyên ngành về công nghiệp, thương mại để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Công Thương; phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định xây dựng chính sách đầu tư, phát triển về công nghiệp thương mại của tỉnh và công tác học tập, nghiên cứu của các đối tượng dùng tin; cung cấp thông tin kinh tế công nghiệp và thương mại cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; phục vụ các hoạt động hợp tác đầu tư và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Tỉnh.
Thông tin từ Cơ sở dữ liệu này được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau như: Bộ Công Thương, Tổng cục Thống kê, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, các Sở, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố, thông tin từ phiếu khảo sát các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu thông tin tổng hợp, kết xuất nhanh chóng, dễ dàng theo tiêu chí khác nhau (theo khu vực địa bàn, chỉ tiêu kinh tế, thời gian…).

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai mong muốn tiếp nhận ý kiến đóng góp của người sử dụng để Cở sở dữ liệu ngành công thương của tỉnh ngày càng hoàn thiện hơn.

Ý kiến đóng góp, xin gửi về địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai - Số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện Thoại : (0251) 3941585; Fax: (0251) 3823319 hoặc địa chỉ email: phamchautuan7@gmail.com