Số lượt truy cập

1517221

/ Tin tức

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2022 ước tăng 2,28% so tháng trước

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2022 ước tăng 2,28% so tháng trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,39%; ngành khai khoáng tăng 3,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,01%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,18%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2022 ước tăng 8,82% so cùng kỳ. Trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,93%; ngành khai khoáng tăng 3,8%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,15%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,71%.

- Lũy kế 12 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,32% so cùng kỳ (mục tiêu KH tăng 7 – 8%). Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong toàn ngành và duy trì mức tăng trưởng ổn định (tăng 8,46%); ngành khai khoáng tăng 5,48%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,71%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,74%. Có 25/27 ngành cấp II có chỉ số tăng, trong đó một số ngành có chỉ số tăng cao hơn bình quân chung như: sản xuất trang phục +11,88%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy +8,7%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất +10,22%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác +11,02%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu +21,09%; sản xuất xe có động cơ +10,74%. Có 02/27 ngành cấp II giảm là sản xuất sản phẩm điện tử -0,82% (do hoạt động sản xuất của doanh nghiệp không ổn định, nhu cầu tiêu thụ giảm); sản xuất phương tiện vận tải khác -12,07%.