Số lượt truy cập

1397250

/ Văn phòng Sở

Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời

Ngày 19/10/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mục đích của Kế hoạch 220/KH-UBND nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"; triển khai xây dựng các mô hình học tập, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập theo quy định.

Vì sao phải chuyển đổi số ?

-  Đối với các doanh nghiệp. Những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên... những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.

Tận dụng các nền tảng công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện được nhiều lĩnh vực và hướng đến 5 mục đích cuối cùng của chuyển đổi số: Tăng tốc độ ra thị trường; Tăng cường vị trí cạnh tranh trên thị trường; Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; Tăng năng suất của nhân viên; Mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng…

  - Đối với con người bình thường. Chuyển đổi số làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và giao dịch với nhau.

  - Còn đối với nhà nước. Chuyển đổi số dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng với các dịch vụ do nhà nước cung cấp, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

  -  Chuyển đổi số còn góp phần gia tăng năng suất lao động.

  - Chuyển đổi số còn là yêu cầu bức thiết của hội nhập quốc tế hiện nay.

  Nói tóm lại chuyển đổi số đem lại rất nhiều các lợi ích trong phát triển kinh tế - xã hội, trong việc giữ gìn an ninh chính trị và trật  tự an toàn xã hội, là xu thế tất yếu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 Thực tế hiện nay cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng còn gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số. Mặc dù hiện tại Việt Nam có gần 50 triệu người sử dụng internet, đạt tỉ lệ trên 53% dân số, cao hơn mức trung bình thế giới là 46,64%, nhưng hiểu biết về tin học và cơ hội tiếp cận internet của người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn rất hạn chế. Trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nội dung chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời, CBCCVC cần phải:

    - Hiểu biết về tin học. Cụ thể: biết sử dụng máy tính, biết khai thác và cập nhật các thông tin trên mạng internet. Đây là yêu cầu rất quan trọng và rất cơ bản không thể thiếu của CBCCVC hiện nay.

    - Phải có thói quen làm việc trên máy tính, như: gửi, nhận các văn bản và lưu trữ các hồ sơ, văn bản trên máy tính.  

    - Tuyên truyền, vận động mọi người chủ động và tích cực trong việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Cần gì học nấy, với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Đặc biệt, coi trọng việc học tập qua mạng Internet. Đây là hình thức học tập có rất nhiều tiện ích và đem lại nhiều hiệu quả nhất.

(Sưu tầm)