Số lượt truy cập

1074091

/ Tin tức

Công nghiệp Bắc Ninh hai tháng đầu năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức

Trong hai tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường, lạm phát các nước mặc dù hạ nhiệt những vẫn ở mức cao; trong nước, đơn hàng sản xuất giảm, kim ngạch xuất khẩu giảm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) hai tháng đầu năm 2023 của cả nước ước tính giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh chung đó, ngành công nghiệp của Bắc Ninh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đây là thách thức lớn đối với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, nhất là sản xuất sản phẩm điện tử trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số (IIP) của Bắc Ninh tháng 02/2023 ước tính giảm 15,6% so với tháng trước và giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 15,8% và giảm 13,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,2% và tăng 15,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,5% và tăng 27,9%. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học là ngành trọng điểm của tỉnh giảm nhiều nhất (giảm 19,3% so với tháng trước và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước), sản xuất không đạt được như kỳ vọng do lượng hàng tồn kho nhiều, nhu cầu thị trường nước ngoài thấp, dẫn đến sản phẩm tiêu thụ có dấu hiệu chững lại.

          Tính chung hai tháng đầu năm 2023, chỉ số IIP của Bắc Ninh giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 9,1%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,7%. Đây là mức giảm sau 4 năm liên tiếp đạt mức tăng.

Tốc độ tăng IIP hai tháng đầu năm của Bắc Ninh
các năm 2019-2023 (%)

Chỉ số IIP hai tháng đầu năm 2023 của một số ngành trọng điểm cấp II giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước: Ngành sản xuất thiết bị điện (-36,3%); In, sao chép bản ghi các loại (-33,6%); Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (-32,3%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (-32,2%); sản xuất trang phục (-30,3%); sản xuất sản phẩm thuốc lá (-27,1%); Sản xuất gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (-24,7%); sản xuất xe có động cơ (-17,2%); dệt (-15,5%); sản xuất giường, tủ, bàn ghế (-14,5%); sản xuất kim loại (-12,4%).

Trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa toàn cầu giảm sút, dẫn tới sản lượng sản xuất giảm xuống, đồng thời kéo theo lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm. Cụ thể, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp Bắc Ninh tại thời điểm 01/02/2023 giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Từ kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2023cho thấy kinh tế của tỉnh Bắc Ninh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chính: Môi trường quốc tế đang kém thuận lợi, một số quốc gia có thể rơi vào suy thoái nhẹ, lạm phát, giá các mặt hàng tăng cao khiến người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu, ưu tiên cho những hàng tiêu dùng thiết yếu nên nhiều mặt hàng bị thu hẹp thị trường xuất khẩu. Từ đó đã tác động trực tiếp làm sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm sút.