Số lượt truy cập

937160

/ Tin tức

Công tác an toàn ngành công thương năm 2022

- Về an toàn vật liệu nổ, khai thác khoáng sản:

+ Ban hành Kế hoạch số 1582/KH-SCT về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp và kiểm tra việc thực hiện Đề án "Công nghệ khoan nghiêng nổ mìn tạo biên đối với bờ mỏ kết thúc" tại các mỏ đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Naivà Báo cáo kết quả tại Báo cáo số 6583/BC-SCT ngày 13/11/2022.

+Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 09 sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.

+ Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp năm 2022.

- Về an toàn hóa chất:

+ Ban hành Kế hoạch số 1525/KH-SCT ngày 29/03/2022 về việc triển khai thực hiện Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/03/2022 của UBND tỉnh và Công văn số 1467/BCT-ATMT ngày 23/03/2022 của Bộ Công Thương (tổ chức làm việc tại 15 doanh nghiệp).

- Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

+ Ban hành Kế hoạch số 564/KH-SCT ngày 28/01/2022 về bảo đảm an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2022; Kế hoạch số 1711/KH-SCT ngày 07/4/2022 triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022.

+ Hướng dẫn UBND huyện Nhơn Trạch các chỉ tiêu bắt buộc phải thử nghiệm đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công để đánh giá hợp quy.

+ Tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra ATVSTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn các huyện Định Quán, Nhơn Trạch, TP.Biên Hòa (qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với 03 cơ sở, thu nộp ngân sách 36,5 triệu đồng); kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 tại huyện Cẩm Mỹ, Long Thành và TP. Long Khánh (đã triển khai kiểm tra 07 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kết quả: không phát hiện vi phạm); kiểm tra ATTP dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu (đã triển khai kiểm tra 05 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kết quả: không phát hiện vi phạm).