Số lượt truy cập

937248

/ Tin tức

Công tác bình ổn thị trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh

- Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác bình ổn giá, bình ổn thị trường được triển khai theo Kế hoạch số 12226/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2021-2022, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2022 và ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Sở Công Thương đã có Báo cáo số 5888/BC-SCT ngày 10/10/2022 về việc tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 12226/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh.

- Để tiếp tục triển khai chương trình trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 31/10/2022 về thực hiện Chương trình bình ổn giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu năm 2022 -2023, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023 và ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh.

Sở đã triển khai Kế hoạch trên đến các Sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện, trong đó đề nghị UBND các huyện, thành phố định kỳ trước ngày 05 hàng tháng gửi báo cáo tiến độ về Sở Công Thương để tổng hợp, theo dõi (Văn bản số 6649/SCT-TM ngày 08/11/2022).

Ngày 17/11/2022, Sở Công Thương tiếp tục có Công văn số 6697/SCT-TM về việc báo cáo tiến độ triển khai Chương trình bình ổn giá, dự trữ hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán 2023 và phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Theo đó, tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đăng ký nguồn hàng bình ổn giá, bình ổn thị trường, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.