Số lượt truy cập

937281

/ Tin tức

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022

a. Về cụm công nghiệp:

- Tình hình phát triển hạ tầng cụm công nghiệp: Đồng Nai có 27 CCN được quy hoạch với tổng diện tích là 1.493,239 ha, chiếm 1,5% về số lượng, 2,3% tổng diện tích quy hoạch CCN trên cả nước, và xếp thứ 14 về quy mô diện tích đất quy hoạch CCN. Tính đến thời điểm tháng 10/2022 có 24/27 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 16/27 CCN đã được phê duyệt quyết định thành lập, trong đó: 13/16 CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và 12/16 CCN đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong 13/16 CCN đã được thành lập và phê duyệt chủ trương đầu tư CCN, có 04 CCN có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, 05 CCN đang triển khai xây dựng hạ tầng và 04 CCN đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.Có 15/27 CCN được quy hoạch (với tổng diện tích là 855,789 ha) thu hút được 190 dự án thứ cấp đăng ký đầu tư, với tổng diện tích đã cho thuê 360,49 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 64,53% và chiếm tỷ lệ 38,21% tổng diện tích đất dành cho thuê của 27 CCN đã được quy hoạch. Đến nay, đã có 133 dự án thứ cấp đã đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 33.760 lao động.

- Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ phát triển CCN theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh, trong đó:

+ Hỗ trợ chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp: UBND tỉnh đang chỉ đạo các địa phương triển khai các thủ tục pháp lý và lập hồ sơ thụ hưởng chính sách trong giai đoạn 2021-2025 đối với CCN Dốc 47 – thành phố Biên Hòa; CCN Thạnh Phú – Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu.

+ Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp (không áp dụng đối với trường hợp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp): Có 01 CCN đang đề xuất thụ hưởng chính sách đang trong quá trình tổ chức thẩm định theo quy định (CCN Xuân Hưng – huyện Xuân Lộc).

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp: UBND tỉnh đang chỉ đạo huyện Trảng Bom triển khai các thủ tục pháp lý và lập hồ sơ thụ hưởng chính sách trong giai đoạn 2021-2025 đối với CCN Hố Nai 3.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 130/TB-UBND ngày 31/3/2022. Sở đã tham mưu báo cáo 3778/BC-SCT ngày 20/6/2022 về tình hình đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 130/TB-UBND ngày 31/3/2022.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thảo Tổng kết 10 năm phát triển hạ tầng cụm công nghiệp và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (vào ngày 30/9/2022).

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá sử dụng dịch vụ, tiện ích công cộng CCN Gốm sứ Tân Hạnh; Tham mưu ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Giao - huyện Cẩm Mỹ, Cụm công nghiệp Phước Bình - huyện Long Thành.

- Tham mưu triển khai chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi khảo sát các cơ sở sản xuất gốm; Tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc tại cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10918/UBND-KTN ngày 13/10/2022.

b. Về công nghiệp hỗ trợ:

Tổ chức họp hướng dẫn các doanh nghiệp CNHT đã đăng ký thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh: Sở Công Thương đã tiếp nhận và tổng hợp ý kiến thẩm định của các Sở, ngành đối với hồ sơ của Công ty TNHH SX TM&DV Huỳnh Đức; đồng thời, chủ trì, tổ chức Đoàn khảo sát thực tế tại dự án đề nghị hỗ trợ của Công ty theo quy định. Hiện Công ty TNHH SX TM&DV Huỳnh Đức đang giải trình ý kiến thẩm định về việc đáp ứng điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo đề nghị của các Sở, ngành chuyên môn.