Số lượt truy cập

1517205

/ Tin tức

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh năm 2022

- Triển khai Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh: trong 10 tháng năm 2022 đã vận hành cung cấp điện an toàn, liên tục, đảm bảo điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tổ chức cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các Kỳ thi tuyển sinh quốc gia và các sự kiện chính trị, lễ hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong 02 tháng cuối năm ngành điện sẽ tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt người dân (đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 tại Báo cáo số 6611/BC-SCT ngày 14/11/2022).

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022 và công tác tiết kiệm điện: Thực hiện quảng bá tuyên truyền sự kiện Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022 đến các khách hàng sử dụng điện (treo 817 băng rôn tại trụ sở các đơn vị, trung tâm văn hóa thương mại, địa điểm công cộng và những tuyến đường chính trên địa bàn toàn tỉnh); thực hiện tuyên truyền 252 bản tin phát thanh địa phương (từ ngày 20/3/2022 - 26/3/2022), đăng 02 bài về tiết kiệm điện, Giờ Trái đất năm 2022 trên Báo Đồng Nai.

- Về công tác quản lý phát triển điện mặt trời áp mái:

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Nam tháo gỡ khó khăn trong thanh toán tiền điện mặt trời. Căn cứ thông báo kết luận số 5337/TB-EVNSPC ngày 05/07/2022 và văn bản số 5785/EVNSPC-KD+PC ngày 18/07/2022 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc tăng cường quản lý các hệ thống ĐMTMN trên địa bàn quản lý, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã thực hiện thanh toán, đến nay đã có 4.009/5.906 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời ký hợp đồng mua bán điện với ngành điện đã được thanh toán tiền mua ĐMTMN.

Đối với khó khăn khi thực hiện bổ sung thủ tục pháp lý hệ thống điện mặt trời mái nhà (chủ yếu các chủ đầu tư đang gặp khó khăn trong thực hiện bổ sung thủ tục về cấp phép xây dựng do theo pháp luật về xây dựng thì hiện không có quy định cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng, thiết bị đã đưa vào sử dụng): UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng thống nhất nội dung, dự thảo văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ, hiện nay chưa nhận được phản hồi, hướng dẫn từ Bộ Xây dựng.

Đối với nhu cầu đầu tư điện mặt trời mái nhà tự dùng, hiện nay quy định pháp luật không cấm việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ nhu cầu tự sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình đầu tư, hiện đang vướng mắc do chưa có quy trình, thủ tục đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện quốc gia thông qua thiết bị chống phát ngược Zero Export. Để tháo gỡ khó khăn trên, Sở Công Thương đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình, thủ tục trong phát triển hệ thống điện mặt trời nhà tự sử dụng, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi, hướng dẫn từ Bộ Công Thương.