Số lượt truy cập

937159

/ Tin tức

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022

a. Tình hình phát triển hạ tầng thương mại:

- Về hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích: Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 Trung tâm thương mại, 12 siêu thị và 139 chợ đang hoạt động trong quy hoạch (trong đó: phân theo địa bàn gồm 120 chợ nông thôn, 19 chợ thành thị; phân theo hạng chợ gồm 01 chợ đầu mối, 7 chợ hạng 1, 29 chợ hạng 2, 102 chợ hạng 3; phân theo tính chất xây dựng gồm 92 chợ kiên cố, 39 chợ bán kiên cố, 8 chợ tạm; phân theo hình thức quản lý gồm doanh nghiệp: 35 chợ, hợp tác xã: 29 chợ, hộ kinh doanh: 3 chợ, Ban quản lý chợ: 51 chợ, Tổ quản lý chợ: 21 chợ); ngoài ra còn có 256 cửa hàng tiện ích đang hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của nhân dân.

- Về hệ thống kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu: Toàn tỉnh hiện có 03 kho xăng dầu (gồm Kho xăng dầu Phước Khánh thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp; Kho xăng dầu Biên Hòa thuộc Công ty Xăng dầu Đồng Nai; Kho xăng dầu tuyến sau Long Bình Tân (kho trung chuyển) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp – Petimex) và 406 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động.

- Ngoài ra, Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai đã đi vào vận hành từ ngày 29/12/2021 nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc, đồng thời phát triển thương hiệu, tham gia vào chuỗi giá trị trong thời đại công nghiệp 4.0; đây sẽ là kênh quan trọng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp địa phương quảng bá các sản phẩm thế mạnh, đặc sản của tỉnh, cũng như kết nối hàng hóa giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng; hỗ trợ thương nhân, nhà sản xuất cắt giảm tối đa các chi phí trung gian, gia tăng số lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bán ra thị trường; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ với phương thức kinh doanh hiện đại không bị khống chế về mặt thời gian và không gian.

b. Về phát triển thương mại điện tử:

- Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh vào ngày 15/7/2022 với trên 155 đại biểu khách mời tham dự.

- Triển khai đến các địa phương rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ website đối với chủ thể có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong năm 2022.

- Tổ chức làm việc với 11 địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để hướng dẫn cách đăng ký và vận hành gian hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức đoàn công tác dự “Hội nghị kết nối thương mại điện tử Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 - Thúc đẩy phương thức phân phối hiện đại” tại Cần Thơ.

- Phối hợp với Amazon Global Selling tổ chức Hội nghị giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon Chủ đề: Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá (vào ngày 21/11/2022).

- Đề xuất Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số xây dựng phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử Đề án Ứng dụng di động Sàn giao ̣ dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai: Nâng cấp chức năng mua sắm hàng hóa trên thiết bị điện thoại di động (Android, IOS) đối với các giao dịch trên Sàn thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai (ecdn.vn). Tổng kinh phí dự kiến thực hiện 680 triệu đồng, trong đó, Bộ Công Thương hỗ trợ 50%, ngân sách tỉnh 50%. Hiện nay Sở Thông tin Truyền thông đang thẩm định đề cương, dự toán kinh phí thực hiện.

c. Về quản lý nhà nước về chợ:

- Ban hành Quyết định về việc thành lập, quy chế hoạt động của Đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý về chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 (193/QĐ-SCT ngày 31/8/2022), Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 (5244/KH-ĐKTC ngày 07/9/2022) và tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý về chợ trên địa bàn tỉnh năm 2022 từ ngày 27/9/2022 -28/10/2022. Hiện đang dự thảo Báo cáo công tác Đoàn liên ngành kiểm tra chợ năm 2022, dự kiến ban hành trong tháng 12/2022.

- Tiếp tục theo dõi, báo cáo tiến độ đầu tư chợ đầu mối nông sản Dầu Giây giai đoạn 2: hiện Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất đang lập hồ sơ thỏa thuận địa điểm; làm việc với Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trong việc giao đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các công việc khác có liên quan về mặt bằng triển khai đầu tư xây dựng phân kỳ 1 giai đoạn 2 với diện tích khoảng 6-8 ha nhằm hỗ trợ tiêu thụ gia súc, gia cầm và thủy hải sản của địa phương.

d. Về công tác hội nhập kinh tế: Báo cáo UBND tỉnh về việc chuẩn bị tái ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và Bang Arkansas – Hoa Kỳ giai đoạn 2022-2026. Phối hợp với USAID tổ chức Hội thảo tập huấn “Nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp (vào ngày 29/9/2022) và Hội thảo tập huấn “Cập nhật một số quy định mới trong xuất nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp” (vào ngày 25/11/2022).

e. Về Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”:

- Ban hành Kế hoạch số 1105/KH-SCT ngày 08/3/2022 triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương Đồng Nai năm 2022. Thực hiện in, treo 92 băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền “Đẩy mạnh liên kết – Hành động vì hàng Việt!” từ ngày 14/10/2022 - 14/11/2022 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Chủ trì kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Định Quán, Tân Phú.

- Ban hành Kế hoạch 1668/KH-SCT ngày 05/4/2022 tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Thực hiện in và treo 90 băng rôn Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 với khẩu hiệu “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 –Thương hiệu Việt Nam –Nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa!” tại 90 cơ sở thương mại trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2022 - 25/4/2022.

g. Về Chương trình Tháng Khuyến mại: Triển khai thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-BCT ngày 16/6/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 - VietNam Grand Sale 2022” (diễn từ ngày 15/11/2022 - 22/12/2022 trên phạm vi toàn quốc). Ban hành Kế hoạch số 5174/KH-SCT ngày 05/9/2022 về tuyên truyền chương trình “Tháng khuyến mại năm 2022” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022”. Tổ chức Đoàn trao đổi kinh nghiệm tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung tại thành phố Hà Nội từ ngày 25/10/2022 - 28/10/2022.

h. Về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng triển khai Lễ phát động và Hội thảo hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam (vào ngày 25/3/2022).

i. Về quản lý các mặt hàng kinh doanh có điều kiện: Đề nghị Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Triển khai nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu đến các thương nhân phân phối xăng dầu, Tổng Đại lý, Đại lý kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh về tình hình cung ứng, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, công tác thanh, kiểm tra của cơ quan chức năng và các vấn đề khó khó khăn, vướng mắc liên quan. Cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu về xăng dầu phục vụ công tác thanh tra của Bộ Công Thương. Triển khai Công văn số 2660/BCT-TTTN ngày 17/5/2022 của Bộ Công Thương về việc thực hiện nghiêm quy định về giá bán xăng dầu. Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 về việc ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.