Số lượt truy cập

937287

/ Tin tức

Đánh giá chung kết quả phát triển công nghiệp - thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2022

- Sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi nhanh, các ngành sản xuất ổn định, xu hướng phát triển tích cực, nhất là một số ngành sản xuất chủ lực giữ vai trò quan trọng, tiếp tục là “lực kéo” cho tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ đang từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc.

- Tình hình xuất nhập khẩu có nhiều tín hiệu khả quan, một số nhóm hàng như cà phê, hàng dệt may, giày dép, linh kiện điện tử,... có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao, góp phần tạo giá trị xuất siêu khá trong hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.