Số lượt truy cập

775089

/ Tin tức

Đồng Nai: Ban hành Chỉ thị 19 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 8 tháng 10 năm 2011 chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng nai ban hành chỉ thị 19 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh

theo đó đề nghị người dân nêu cao ý thức tự giác chủ động và động viên cùng người thân, gia đình tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe, sống an toàn thực hiện nghiêm 5k; đối với việc đi lại tại bãi bỏ các loại giấy đi đường đã quy định trước đây, bãi bỏ việc hạn chế lưu thông từ 18 đến 6:00 sáng hôm sau; bãi bỏ các chốt kiểm soát phòng chống dịch, chuyển qua hoạt động các tổ tuần tra kiểm soát trên từng địa bàn; cho hoạt động trở lại các hoạt động kinh tế xã hội và quy định số lượng người tham gia và đồng thời  quy định phải đảm bảo Công tác phòng chống dịch theo quy định

06:29Đã gửi