Số lượt truy cập

289197

/ Tin tức

Đồng Nai: Dự ước cả năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 182 ngàn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ,

Dự ước cả năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 182 ngàn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch ngành đề ra (tăng 10 - 11%). tuy nhiên, ngành thương nghiệp bán lẻ (chiếm 76%) vẫn duy trì mức tăng trên 10%; các ngành kinh doanh còn lại đều giảm (khách sạn- nhà hàng; dịch vụ giảm 10%; ngành du lịch lữ hành giảm 60%)

Dự ước cả năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 182 ngàn tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch ngành đề ra (tăng 10 - 11%). tuy nhiên, ngành thương nghiệp bán lẻ (chiếm 76%) vẫn duy trì mức tăng trên 10%; các ngành kinh doanh còn lại đều giảm (khách sạn- nhà hàng; dịch vụ giảm 10%; ngành du lịch lữ hành giảm 60%)

 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,01% so cùng kỳ. Trong đó, các nhóm có chỉ số tăng như: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 10,87% (gồm lương thực tăng 3,32%; thực phẩm tăng 12,98%; ăn uống ngoài gia đình tăng 9,66%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,34%; nhóm may mặc mũ, nón, giáy dép tăng 1,56%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD tăng 1,98%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,4%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,3%; nhóm giáo dục tăng 5,04%. Bên cạnh đó, một số nhóm có chỉ số giảm như: nhóm giao thông giảm 10,19%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,26%.

Dự kiến chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm 2020 tăng 5% so cùng kỳ. Trong đó, có các nhóm chỉ số giá ổn định và tăng nhẹ như: nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; dịch vụ bưu chính viễn thông; dịch vụ giáo dục; dịch vụ văn hóa, giải trí và du lịch, dịch vụ giao thông.