Số lượt truy cập

1303607

/ Tin tức

Đồng Nai: Dự ước cả năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 21,24 tỷ USD, giảm 13,66%

Ngành Công Thương triển khai kế hoạch phát triển ngành năm 2023 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, áp lực lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng còn ở mức cao, nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm, các khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, thiếu đơn hàng, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của người lao động, dự ước kết quả thực hiện cả năm 2023 của các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp, xuất khẩu không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, dự ước cả năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 21,24 tỷ USD, giảm 13,66%

- Dự ước cả năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,73% so cùng kỳ (KH cả năm 2023 tăng 7,5-8%), trong đó: ngành khai khoáng ước tăng 4,83%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 6,52%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước ước giảm 0,68%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 5,86%.

- Giai đoạn năm 2021-2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thế giới, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng, quy mô sản xuất tiếp tục được mở rộng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 tăng 3,65% so cùng kỳ (không đạt KH năm tăng 7-8%); năm 2022 tăng 8,35%(đạt KH năm tăng 7-8%)và ước năm 2023 tăng 5,73%(không đạt KH năm tăng 7,5-8%).

- Dự ước cả năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 21,24 tỷ USD, giảm 13,66% (KH cả năm 2023 tăng 8 - 8,5%); kim ngạch nhập khẩu đạt 15,85 tỷ USD, giảm 16,27% so cùng kỳ.

- Dự ước bình quân 03 năm 2021-2023, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,16% (KH giai đoạn 2021-2025 tăng từ 8% trở lên); kim ngạch nhập khẩu tăng 2,69%.

- Dự ước cả năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt khoảng 262,59 ngàn tỷ đồng, tăng 12,14% so cùng kỳ (KH cả năm 2023 tăng 9-10%).

- Dự ước bình quân 03 năm 2021-2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng 12,71% (KH giai đoạn 2021-2025 tăng 8 - 10%).