Số lượt truy cập

327933

/ Tin tức

Đồng Nai: Giảm gần 200ha đất cụm công nghiệp

Theo Sở TN-MT, quy hoạch nhu cầu sử dụng đất các cụm công nghiệp đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, Đồng Nai có 1.799ha.

Tuy nhiên, sau khi triển khai nhiều khu vực không phù hợp để xây dựng cụm công nghiệp vì dân cư đông đúc nên UBND tỉnh đã đề nghị Chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch giảm gần 200ha đất cụm công nghiệp. Vì thế, hiện đất quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh chỉ còn 1.600ha. Dự tính, trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, Đồng Nai giữ nguyên 27 cụm công nghiệp và diện tích đất đã điều chỉnh như hiện nay.

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 24/27 cụm công nghiệp và có quyết định thành lập 18 cụm công nghiệp, trong đó cấp chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp ở 10 cụm công nghiệp.