Số lượt truy cập

1707052

/ Tin tức

Đồng Nai: Hơn 1,1 ngàn sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Thời gian qua, Sở NN-PTNT đã tích cực tham gia các hội nghị về chuyển đổi số (CĐS) như: Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; Diễn đàn CĐS nông nghiệp Việt Nam; hội nghị trực tuyến về CĐS ngành NN-PTNT… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về CĐS.

(ĐN)- Thời gian qua, Sở NN-PTNT đã tích cực tham gia các hội nghị về chuyển đổi số (CĐS) như: Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; Diễn đàn CĐS nông nghiệp Việt Nam; hội nghị trực tuyến về CĐS ngành NN-PTNT… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về CĐS.

Sở NN-PTNT cũng đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về CĐS đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị viễn thông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn HTX, tổ hợp tác, trang trại và hộ sản xuất đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Kết quả, toàn tỉnh đã đào tạo gần 141,6 ngàn hộ nông dân về kỹ năng số và đưa hơn 1,1 ngàn sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.