Số lượt truy cập

1707290

/ Tin tức

Đồng Nai: Năm 2023, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 8-8,5%

Ngày 06/01/2023, Ngành Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành Công thương năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

Trong năm 2022, ngành công thương của tỉnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả đáng kể. Nổi bật là kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt gần 25 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất siêu gần 5,7 tỷ USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,32% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trong năm qua đạt trên 232 ngàn tỷ đồng, tăng gần 24% so với năm 2021...

Năm 2023, ngành Công thương của tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8-8,5% so với năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 7,5-8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ phấn đấu đạt từ 252,9-255,2 ngàn tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, năm 2023 là năm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Do đó, ngành Công thương cần bám sát Kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại 5 năm (2021-2025) của ngành và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chương trình công tác của Bộ Công thương, của UBND tỉnh để đánh giá một cách khách quan, sát thực tế kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo để có giải pháp trọng tâm, trọng điểm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.