Số lượt truy cập

1706925

/ Tin tức

Đồng Nai: thị trường 10-3-2023

giá một số mặt hàng thiết yếu ngày 10-3 tại các chợ trên địa bàn Đồng Nai tương đối ổn định. Riêng tại chợ TP.Biên Hòa một số mặt hàng có biến động: giá thịt heo nạc giảm 10 ngàn đồng/kg (Từ 110 ngàn xuống còn 100 ngàn đồng/kg), khoai tây giảm 5 ngàn đồng/kg (từ 30 ngàn xuống còn 25 ngàn đồng/kg), bí xanh giảm 2 ngàn đồng/kg (từ 17 ngàn đồng xuống 15 ngàn đồng/kg) Giá heo hơi theo ghi nhận vẫn trên đà giảm xuống, cụ thể: Tại TP.Long Khánh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc giảm 3 ngàn đồng/kg (từ 52 ngàn xuống 49 ngàn đồng/kg), huyện Tân Phú, Định Quán giảm 3 ngàn đồng/kg (từ 53 ngàn xuống 50 ngàn đồng/kg)

giá một số mặt hàng thiết yếu ngày 10-3 tại các chợ trên địa bàn Đồng Nai tương đối ổn định.

Riêng tại chợ TP.Biên Hòa một số mặt hàng có biến động: giá thịt heo nạc giảm 10 ngàn đồng/kg (Từ 110 ngàn xuống còn 100 ngàn đồng/kg), khoai tây giảm 5 ngàn đồng/kg (từ 30 ngàn xuống còn 25 ngàn đồng/kg), bí xanh giảm 2 ngàn đồng/kg (từ 17 ngàn đồng xuống 15 ngàn đồng/kg)

Giá heo hơi theo ghi nhận vẫn trên đà giảm xuống, cụ thể: Tại TP.Long Khánh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc giảm 3 ngàn đồng/kg (từ 52 ngàn xuống 49 ngàn đồng/kg), huyện Tân Phú, Định Quán giảm 3 ngàn đồng/kg (từ 53 ngàn xuống 50 ngàn đồng/kg)