Số lượt truy cập

289236

/ Tin tức

Đồng Nai: Thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Đồng Nai

Nhằm thu hút doanh nghiệp (DN) có trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh làm thủ tục hải quan (TTHQ) tại Đồng Nai, Cục Hải quan Đồng Nai (HQĐN) đang đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ DN trong quá trình giải quyết các TTHQ cũng như áp dụng kịp thời những chính sách hỗ trợ DN theo quy định.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng của năm 2020 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã yêu cầu Cục HQĐN rà soát lại các DN trước đây làm thủ tục tại Đồng Nai nhưng nay đã chuyển đi nơi khác để tỉnh cùng với ngành Hải quan gặp gỡ, làm việc, đặt vấn đề với các DN về Đồng Nai làm thủ tục hải quan. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng Nai không thể làm công trường sản xuất để những địa phương khác hưởng lợi, do đó Cục HQĐN phải cải cách thủ tục hải quan, có những chính sách hỗ trợ, thu hút DN về Đồng Nai làm thủ tục hải quan. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nếu DN không về Đồng Nai làm thủ tục hải quan thì thời gian tới, dù Đồng Nai có phát triển thêm hàng ngàn khu công nghiệp cũng chỉ là công trường sản xuất cho những địa phương khác hưởng lợi.