Số lượt truy cập

888315

/ Tin tức

Đồng Nai: TP.Biên Hòa sẽ mở cửa trở lại các chợ: Biên Hòa, Tân Hiệp và Hóa An

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa vừa ban hành Quyết định số 12941/QĐ-UBND về việc cho phép hoạt động lại đối với các chợ Biên Hòa (thuộc P.Thanh Bình và Hòa Bình), chợ Tân Hiệp (P.Tân Hiệp) và chợ Hóa An (P.Hóa An). Trong đó, riêng chợ Hóa An chỉ hoạt động mở lại khu vực nhà lồng chợ, chưa mở lại khu vực chợ cá.

Về thời gian, chợ Biên Hòa sẽ bắt đầu mở lại từ ngày 26-11-2021 cho đến khi có thông báo mới. Chợ Tân Hiệp và chợ Hóa An bắt đầu mở lại từ ngày 27-11-2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP.Biên Hòa giao Trung tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa chỉ đạo Ban quản lý các chợ nói trên thông báo thời gian hoạt động trở lại đến các tiểu thương; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết; yêu cầu, kiểm tra, giám sát tiểu thương và khách hàng thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định…

Bên cạnh đó, giao Chủ tịch UBND các phường: Thanh Bình, Hòa Bình, Tân Hiệp, Hóa An hỗ trợ hoạt động tại các chợ: Biên Hòa, Tân Hiệp, Hóa An thuộc địa bàn quản lý; phối hợp Đội Quản lý trật tự đô thị của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với điểm buôn bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, khu vực xung quanh chợ…

Theo Trung tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa, các thủ tục đăng ký quay trở lại chợ kinh doanh, buôn bán như sau:

Bước 1: Đề nghị các tiểu thương liên hệ ban quản lý chợ để thực hiện đăng ký quay trở lại kinh doanh buôn bán; lấy mẫu bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 tại chợ (các trường hợp đã ký cam kết thì không thực hiện lại)

Bước 2: Đề nghị các tiểu thương điền đầy đủ thông tin trong bản cam kết phòng chống dịch Covid-19 tại chợ, ký và nộp lại văn phòng ban quản lý chợ.

Bước 3: Sau khi đã ký bản cam kết về phòng chống dịch Covid-19, các tiểu thương thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 theo đúng thời gian và địa điểm được quy định cụ thể theo từng chợ…