Số lượt truy cập

289221

/ Tin tức

Đồng Nai: Xuất khẩu vào Trung Quốc hơn 1,6 tỷ USD

xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc trong 9 tháng của năm 2020 đạt hơn 1,6 tỷ USD, chiếm gần 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đồng Nai vẫn giữ mức tăng trưởng dương. Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Đồng Nai. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang là thị trường các doanh nghiệp Đồng Nai nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu cho sản xuất. Hiện đây là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Đồng Nai. Trong 9 tháng của năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhập siêu từ thị trường này gần 700 triệu USD.

xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc trong 9 tháng của năm 2020 đạt hơn 1,6 tỷ USD, chiếm gần 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.  Đây là một trong 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đồng Nai vẫn giữ mức tăng trưởng dương. Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đang là thị trường các doanh nghiệp Đồng Nai nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu cho sản xuất. Hiện đây là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Đồng Nai. Trong 9 tháng của năm 2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhập siêu từ thị trường này gần 700 triệu USD.