Số lượt truy cập

1303511

/ Tin tức

Dự kiến trong năm 2022, toàn tỉnh tiết kiệm được khoảng 324 triệu kWh

Tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với các hình thức thích hợp và có hiệu quả liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lĩnh vực quản lý ngành công thương như:

- Trong năm 2022, Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Đài phát thanh các Huyện và Thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Trong đó, vận động cán bộ, công chức viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong toàn tỉnh được biết và hưởng ứng sự kiện, đồng thời kêu gọi người thân gia đình và cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống tham gia chiến dịch bằng những hành động thiết thực nhất.

- Cụ thể, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tiến hành thực hiện các hoạt động quảng bá tuyên truyền sự kiện đến khách hàng sử dụng điện, toàn thể CBCNV của Công ty bằng nhiều hình thức: tham gia tự giác tắt các thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc và tại gia đình trong thời gian diễn ra Chiến dịch, treo 817 băng rôn (trong đó có 770 bằng rôn dọc và 47 băng rôn ngang) tại trụ sở các đơn vị, trung tâm văn hóa thuơng mại, địa điểm công cộng và những tuyến đường chính trên địa bàn toàn tỉnh để tuyên truyền đến người dân được biết và tham gia hưởng ứng chiến dịch. Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và Đài Phát thanh các huyện thị/thành phố phát các phóng sự, tin bài, thông điệp kêu gọi người dân tích cực tham gia hưởng ứng. Cụ thể, thực hiện tuyên truyền 252 bản tin phát thanh địa phương (từ ngày 20/3/2022 đến 26/3/2022), đăng 02 bài về tiết kiệm điện, Giờ Trái đất năm 2022 trên Báo Đồng Nai.

Qua triển khai thực hiện các công tác tuyên truyền, tính đến hết tháng 10/2022, trên địa bàn toàn tỉnh tiết kiệm được 208 triệu kWh điện năng tiêu thụ, bằng 2,16% so với tổng điện thương phẩm (điện thương phẩm lũy kế 10 tháng là 12,7 tỷ kWh). Dự kiến trong năm 2022, toàn tỉnh tiết kiệm được khoảng 324 triệu kWh.