Số lượt truy cập

1834207

/ Tin tức

Huyện Định Quán ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho thành viên Tổ Kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ và các cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương

Ngày 17/6/2024, UBND huyện Định Quán ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 17/6/2024 về tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho thành viên Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ và các cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn huyện Định Quán năm 2024.

       Theo Kế hoạch, năm 2024 UBND huyện tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng gồm:

          + Thành viên Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ.

          + Hộ kinh doanh cố định tại chợ có kinh doanh thực phẩm.

          + Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương.

         + Cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế nằm trong sơ đồ chuỗi của hộ kinh doanh tại chợ đăng ký xây dựng điểm kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi tại chợ.

       Thời gian tập huấn dự kiến tổ chức trong quý III/2024. Nội dung tập huấn về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ theo TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm; hướng dẫn hoạt động Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ và biểu ghi chép phục vụ truy xuất nguồn gốc.

       Các lớp tập huấn sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hộ kinh doanh tại chợ được tiếp cận, nắm bắt thông tin kịp thời các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm từ đó nâng cao nhận thức, hành vi của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hộ kinh doanh tại chợ trên địa bàn huyện để chấp hành tốt hơn các quy định về an toàn thực phẩm.

                                                                                                                                                                                  T.H PKT&HT