Số lượt truy cập

1834003

/ Tin tức

Huyện Thống Nhất tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành Chỉ tiêu ngành Công thương năm 2024

Ngày 07/6/2024 Sở Công thương tỉnh Đồng Nai làm việc với UBND huyện Thống Nhất về đánh giá kết quả thực hiện tình hình phát triển Công nghiệp Thương mại năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024.

I- Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023:

- Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng năm 2023 đạt 13.191,7 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2023 (Nghị quyết 22-23%).

- Giá trị sản xuất ngành Thương mại – Dịch vụ năm 2023 trên địa bàn huyện đạt: 9075,10 tỷ đồng tăng 20,35% so với cùng kỳ (Nghị quyết trên 20%).

Qua đánh giá, năm 2023 huyện Thống Nhất huyện Thống Nhất đã thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyếtđề ra.

II- Kế hoạch thực hiện năm 2024:

Để tiếp tục phá triển ngành Công thương trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2024 cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ  như sau:

Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2024 thuộc lĩnh vực ngành Công thương, trong đó, phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng trên 23-24%, cụ thể:

- Phối hợp với các Sở ngành của tỉnh có những giải pháp cụ thể nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ bồi thường các khu, cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư; giải quyết tốt các thủ tục hành chính từ việc lập dự án, giới thiệu địa điểm, đền bù giải tỏa, giao đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và triển khai thực hiện các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

- Phối hợp các Sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ, chủ trương điều chỉnh hủy bỏ KCN Gia Kiệm, mở rộng KCN Dầu Giây và KCN Long Khánh. Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý về điều chỉnh giảm diện tích CCN Hưng Lộc; thực hiện các bước tiếp theo sau khi được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư CCN Quang Trung. Kiến nghị Sở ngành, UBND tỉnh cập nhật CCN Quang Trung 1, CCN Quang Trung 2, CCN Lộ 25 vào Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030 để xúc tiến mời gọi đầu tư.

- Tập trung triển khai các chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triên doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện. Triển khai có hiệu quả kế hoạch khuyến công trên địa bàn huyện, nhất là công tác hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công để các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, cải tiến máy móc, thiết bị nhằm tăng hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện mời gọi, xúc tiến đầu tư; cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, đấy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án có nhà đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra các công trình dân dụng và công nghiệp, đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và an toàn trong thi công; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ:

2.1. Về phát triển hạ tầng thương mại.

a) Đối với hạ tầng chợ.

Hướng dẫn UBND xã Gia Tân 3, UBND xã Gia Tân 1, UBND xã Lộ 25 tiến hành, nâng cấp, sửa chữa chợ đối với những hạng mục xuống cấp theo hình thức xã hội hóa.

Phối hợp với UBND xã Gia Kiệm và các đơn vị liên quan rà soát các quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân trong việc xây dựng chợ tại các vị trí quy hoạch để từ đó nhằm từng bước xóa bỏ điểm kinh doanh tự phát Phát Hải.

b) Đối với Trung tâm Thương mại, siêu thị và các hạ tầng thương mại khác.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư trung tâm Thương mại, siêu thị và các hạ tầng thương mại khác trong đó cung cấp các thông tin đầy đủ (quy mô, vị trí, diện tích) nhằm kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị.

2.2. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ.

Triển khai thực hiện xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi tại chợ trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2024; xây dựng chợ Phúc Nhạc đạt chợ an toàn thực phẩm theo TCVN11856:2017.

2.3. Công tác phát triển thương mại điện tử.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp tại chợ Đầu mối NSTP Dầu Giây lên sàn TMĐT tỉnh Đồng Nai.

Hỗ trợ trên 100% chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện có website quảng bá thương hiệu sản phẩm và thông tin đơn vị; Đồng thời tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai. Tăng cường năng lực sử dụng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ của thương mại điện tử.

Tiếp tục tham gia các lớp tập huấn về TMĐT do Sở Công thương tổ chức.