Số lượt truy cập

888299

/ Tin tức

KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần hàng Việt Nam” năm 2022 (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2022 tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2022 tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Kết luận số 107/KL-TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3016/UBND-KTNS ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc triển khai Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, 

Sở Công Thương lập kế hoạch tổ chức “Tuần hàng Việt Nam” (lần 2) năm 2022 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tác động trực tiếp vào nhận thức và tình cảm của người tiêu dùng đối với hàng Việt, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam và sự thích ứng của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam đối với người tiêu dùng;

- Nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến và tiêu thụ nhiều hơn các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Nai thông qua chương trình khuyến mại được triển khai rộng khắp tại các điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Tăng cường hỗ trợ quảng bá hàng Việt, các sản phẩm OCOP, đồng thời cung cấp sản phẩm có thương hiệu uy tín đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý, trên cơ sở đó phát huy, phát triển nền sản xuất hàng hóa Việt Nam;

- Xây dựng và giới thiệu hình ảnh, thương hiệu có uy tín của tỉnh, quốc gia để phát triển một cách bền vững, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư.

II. NỘI DUNG

- Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị;

- Tổ chức các điểm bán hàng giảm giá, khuyến mãi tại các siêu thị, trung tâm thương mại, điểm mua sắm trên địa bàn tỉnh;

- Hỗ trợ thông tin quảng bá cho các doanh nghiệp có sản phẩm tiêu biểu, các sản phẩm OCOP, siêu thị, trung tâm thương mại, các nhà phân phối trên website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại trong suốt thời gian diễn ra Chương trình “Tuần hàng Việt Nam”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

- Thời gian khởi động chương trình: từ ngày 09/12/2022.

- Thời gian tổ chức “Tuần hàng Việt Nam”: từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2022.

2. Địa điểm

- Tại một số doanh nghiệp, các chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại, điểm mua sắm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Sở Công Thương giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh tích cực tham gia chương trình; chuẩn bị toàn bộ nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện chương trình “Tuần hàng Việt Nam”; Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai Nai thực hiện một số chuyên đề về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để tuyên truyền rộng rãi;

- Sở Công Thương giao nhiệm vụ Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thông báo đăng ký chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đảm bảo đúng quy định pháp luật;

- Đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch/UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa hỗ trợ việc cấp giấy phép treo băng rôn, cờ phướn, xe tuyên truyền trên các tuyến đường và tại các điểm mua sắm giảm giá, khuyến mãi;

- Đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa: hỗ trợ chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền trên Đài phát thanh địa phương và xe loa lưu động tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra “Tuần hàng Việt Nam” đến mọi tầng lớp nhân dân;

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai tăng cường thời lượng phát sóng, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

-Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa: tổ chức triển khai, vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng Việt Nam. Ban quản lý các chợ tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tích cực tham gia “Tuần hàng Việt Nam”;

- Các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: xây dựng kế hoạch tham gia “Tuần hàng Việt Nam” như: chương trình khuyến mại giảm giá, chuẩn bị đủ lượng hàng cung cấp tại các điểm mua sắm, in ấn các ấn phẩm quảng cáo, …Thực hiện treo băng rôn tại điểm bán hàng (băng rôn do Trung tâm Xúc tiến Thương mại thực hiện giao cho đơn vị);

Tiến độ, phân công thực hiện

TTNội dung công việcThời gian
Đơn vị
thực hiện chính
Đơn vị
phối hợp
IGiai đoạn chuẩn bị


1Làm việc về công tác chuẩn bị   “Tuần hàng Việt Nam” tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các nhà phân   phối09/12-12/12/2022
Sở Công Thương
(Trung tâm Xúc tiến   Thương mại)
Siêu thị, trung tâm   thương mại, các nhà phân phối
2Tổng hợp địa điểm treo băng   rôn, cờ phướn13/12-17/12/2022Phòng Kinh tế/ KT   và Hạ tầng các huyện, TP. Long Khánh, Biên HòaTrung tâm Xúc tiến   Thương mại
3Đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao   và Du lịch cấp giấy phép treo băng rôn, cờ phướn14/12-17/12/2022
Sở Công Thương
(Trung tâm Xúc tiến   Thương mại)
Sở Văn hóa- Thể   thao và Du lịch
4Thiết kế và in băng rôn, cờ   phướn14/12-18/12/2022Đơn vị trúng thầu   thiết kế, in, treo băng rôn, cờ phướnTrung tâm Xúc tiến   Thương mại
IIGiai đoạn phát động


5Tiếp nhận, tổng hợp các điểm   mua sắm tham gia “Tuần hàng Việt Nam”09/12-17/12/2022
Sở Công Thương
(Trung tâm Xúc tiến   Thương mại)
Các đơn vị có liên   quan
6Tiếp nhận, tổng hợp, giải quyết   thông báo đăng ký chương trình khuyến mại11/12-18/12/2022Phòng Quản lý   Thương mại - Sở Công ThươngCác đơn vị có liên   quan
7Thực hiện treo băng rôn, cờ   phướn tại các địa phương, các điểm bán hàng…19/12-22/12/2022Đơn vị trúng thầu   thiết kế, in, treo băng rôn, cờ phướnTrung tâm Xúc tiến   Thương mại
8Truyên truyền, quảng bá “Tuần   hàng Việt Nam”23/12-29/12/2022Báo Đồng Nai, Đài   Phát thanh- Truyền hình Đồng NaiCác đơn vị có liên   quan
IIITriển khai chương   trình


9Theo dõi các hoạt động hưởng   ứng của doanh nghiệp: treo băng rôn, cờ phướn, quảng cáo các chương trình   khuyến mại23/12-29/12/2022
Sở Công Thương
(Trung tâm Xúc tiến   Thương mại)
Các đơn vị có liên   quan
10Triển khai Chương trình “Tuần   hàng Việt Nam”23/12-29/12/2022Trung tâm Xúc tiến   Thương mại, các huyện, TP.Long Khánh, Biên Hòa Các đơn vị có liên   quan
11Xử lý và khắc phục các sự cố   khi có trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết khuyến mại như   trong đăng ký cho khách hàng30/12-31/12/2022
Sở Công Thương
(Phòng QLTM)
Các đơn vị có liên   quan
12Cập nhật tình hình hoạt động bán hàng của doanh nghiệp để   phục vụ cho công tác quảng bá30/12-31/12/2022
Sở Công Thương
(Trung tâm Xúc tiến   Thương mại)
Các đơn vị có liên   quan
IVTổng kết chương   trình


13Tháo gỡ băng rôn, cờ phướn30/12-31/12/2022Đơn vị trúng thầu   băng rôn, cờ phướn Trung tâm Xúc tiến   Thương mại
14Tổng hợp các báo cáo của doanh   nghiệp về tình hình bán hàng “Tuần hàng Việt Nam”, báo cáo UBND tỉnh30/12-31/12/2022
Sở Công Thương
(Trung tâm Xúc tiến   Thương mại)
Các đơn vị có liên   quan
15Tổ chức trao giải thưởng cho   các khách hàng may mắn trong chương trình (trong trường hợp tổ chức xổ số trúng thưởng) 30/12-31/12/2022
Sở Công Thương
(Trung tâm Xúc tiến   Thương mại)
Siêu thị, trung tâm   thương mại, các nhà phân phối