Số lượt truy cập

311169

/ Tin tức

Kết quả công tác xúc tiến thương mại năm 2020

Kết quả công tác xúc tiến thương mại năm 2020 tại Báo số 271/BC-TTXTTM ngày 16/11/2020.

I. Triển khai thực hiện chương trình công tác quý IV năm 2020

- Dự thảo công văn gửi văn phòng UBND tỉnh lấy ý kiến ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai;

- Tổ chức Kết nối giao thương giữa tiểu thương các chợ trên địa bàn các chợ trên địa bàn các huyện, thị, thành với Chợ dầu mối nông sản Dầu Giây;

- Tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với nhà cung cấp của tỉnh, thành phía Bắc tại Hà Nội;

- Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia Hội chợ Công Thương khu vực miền Đông Nam Bộ năm 2020 tại tỉnh Bình Phước;

- Tổ chức hội chợ Đặc sản vùng miền tại Hà Nội;

- Tổ chức Hội chợ nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư Đồng Tháp;

- Tổ chức gian hàng chung của tỉnh tham gia Hội chợ công nghiệp thương mại và triển lãm sản phẩm Ocop Bạc Liêu;

- Tổ chức 06 phiên chợ hàng Việt về nông thôn;

-Tổ chức 02 phiên chợ công nhân;

- Tổ chức 26 chuyến hàng về nhà máy và khu công nghiệp;

- Tổ chức tuần hàng Việt Nam năm 2020;

- Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh;

- Tổ chức Hội chợ “Mua sắm cuối năm Đồng Nai 2020;

- Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai trưng bày quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn và các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia hội chợ mua sắm cuối năm Đồng Nai 2020;

- Quản trị và cập nhật thông tin website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp.

II. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2020

(Biểu 1)

Số TTNội dung   các nhiệm vụ, chương trình, đề án, Kế hoạch, Quyết định trình HĐND, UBND tỉnh   năm 2020; kể cả nhiệm vụ được Chính phủ, TTCP giaoThời gian   (tháng/năm)Đánh giá   thực hiện (đánh dấu vào ô tương ứng)Số văn bản   trình phê duyệtLý do trễ   hạn hoặc chưa thực hiệnGhi chú
Đăng kýThực hiệnĐúng hạnTrễ hạnChưa thực   hiện
1Hội nghị phổ biến chương trình XTTM năm 2020 và các   qui chế, qui hoạch, kế hoạch, đề án của ngành công thương tại Biên Hòa.5/2020


X
Chuyển kinh phí thực hiện Hội nghị kết nối các sản   phẩm OCOP vào các trung tâm thương mại, siêu thị và các điểm bán hàng Việt
2Hội nghị Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp   từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng Nai6/2020


X
Cắt giảm do
Covid 19

3Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với   nhà cung cấp của tỉnh, thành phía Bắc tại Hà Nội11/202011/2020X

Kế hoạch số 5008/KH-SCT ngày 28/10/2020

4Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với   nhà cung cấp của tỉnh, thành miền Trung tại Quảng Bình7/20207/2020X

Kế hoạch số 2700/KH-SCT ngày 19/6/2020

5

Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với   nhà cung cấp của tỉnh, thành phía Nam8/2020


X
Cắt giảm do Covid 19
6Hội nghị kết nối các sản phẩm OCOP vào các trung tâm   thương mại, siêu thị và các điểm bán hàng Việt5/20206/2020X

Kế hoạch số 2441/KH-SCT ngày 08/6/2020

7Kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, HTX trên địa   bàn các huyện, thị, thành với chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây (03 đợt)6/20206/2020X

Kế hoạch số 2288/KH-SCT ngày 28/5/2020

8Kết nối giao thương giữa tiểu thương các chợ trên   địa bàn các huyện, thị, thành với chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây (03 lần)10/202010/2020X

Kế hoạch số 4313/KH-SCT ngày 19/8/2020

9Hội nghị kết nối cung - cầu tại TP HCM9/20209/2020X

Kế hoạch số 3440/KH-SCT ngày 04/8/2020

10Xây dựng 5 điểm bán hàng "Tự hào hàng   Việt" trên địa bàn các huyện5/2020 - 8/20205/2020 -8/2020X

Kế hoạch số 2310/KH-SCT ngày 29/5/2020

11Hội chợ Thương mại và tiêu dùng Đồng Nai 20204/2020


X
Ảnh hưởng dịch COVID
12Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Đồng Nai 20208/2020


XCăn cứ công văn   2681/SCT-TM ngày 19/6/2020 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc dừng tổ chức   Hội chợ tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

13Hội chợ Khuyến mãi Đồng Nai 202010/2020


X
Ảnh hưởng dịch COVID
14Hội chợ mua sắm cuối năm Đồng Nai 202012/202012/2020X
15Tổ chức gian hàng chung trưng bày các sản phẩm được người tiêu dùng   bình chọn và các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia Hội chợ hàng Việt Nam   chất lượng cao Đồng Nai 20209/2020


XCăn cứ công văn   2681/SCT-TM ngày 19/6/2020 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc dừng tổ chức   Hội chợ
Chuyển sang tổ chức gian hàng chung trưng bày các   sản phẩm OCOP, chủ lực của tỉnh tham gia Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai   2020
16Hội chợ Lifestyle Viet Nam 2020 tại Tp. Hồ Chí Minh10/2020


X
(hoãn tổ chức chương trình của ban tổ chức hội chợ   LifeStyle Vietnam theo văn bảnngày   01/7/2020Chuyển sang Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp   Thực phẩm Việt Nam (VIETNAM FOODEXPO)
17Hội chợ Công Thương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tại năm 20209/2020


X

Chuyển sang Hội chợ công nghiệp thương mại đồng bằng   sông Cửu Long tại Tiền Giang
18Hội chợ triển lãm Quốc tế VIETBUILD 20206/20206/2020X
19Hội chợ Thương mại quốctế   ViệtNam 2020 tại Hà Nội (VIETNAM   EXPO)10/2020


X
Không tổ chức theo công văn số 155 /TB-XTTM ngày   24/9/2020 của Cục Xúc tiến Thương mạiChuyển sang Hội chợ Đặc sản vùng miền tại Hà Nội
20Hội chợ OCOP Quảng Ninh 20209/202010/2020
X

Công văn số 699/UBND-NLN1 ngày 18/8/2020 về tạm dừng   tổ chức Hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh và CV số 747/UBND-NLN1 ngày 02/10/2020   về mời tham gia Hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh 2020
21Hội chợ Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ tại CHLB Đức9/2020


X
Giảm 100% kinh phí hội   nghị, đi công tác trong và ngoài nước theo công văn 3253/SCT-KH của Sở Công   Thương
22Hội chợ Thương mại Việt Nam năm 2020 tại MyanmarX
Giảm 100% kinh phí tổ chức hội chợdo ảnh hưởng của dịch Covid-19
23Hội chợ quốc tế Việt Nam – Campuchia 2020X
Không tổ chức theo công văn số 24/CKT-TLQĐ ngày   03/7/2020 của Trung tâm triển lãm và XTTM Quân độiChuyển sang Hội chợ Công thương khu vực miền Đông   Nam Bộ - Bình Phước
24Đoàn giao thương xúc tiến thương mại tại   AustraliaQuí III-IV


X
Giảm 100% kinh phí tổ chức đoàn ra theo công văn số   1608/SCT-KH ngày 15/4/2020 của Sở Công Thương để chuyển nguồn kinh phí   thực hiện cho công tác phòng chống dịch Covid-19
25Chuyến hàng Việt về các KCN và nhà máy năm 2020 (26 chuyến)Cả năm10, 12/2020X

Phiên chợ công nhân 2020 (02 phiên)Cả năm11/2020X
26Phiên chợ hàng Việt về nông thôn (06 phiên)Cả năm11-12 /2020X
27Hội chợ công nghiệp thương mại đồng bằng sông Cửu Long tại Tiền Giang6/20206/2020X

Công văn số 98/TTXTTM-HCTL ngày 04/6/2020, số   2502/SCT-KH ngày 11/6/2020

28Hội chợ Đặc sản vùng miền tại Hà Nội11/202011/2020X

CV Số 225/CV-XTTM ngày 14/10/2020 v/v chuyển đổi và   bổ sung chương trình XTTM 2020 do ảnh hưởng dịch COVID -19

29Hội chợ Công Thương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tại tỉnh Bình   Phước năm 202011/202011/2020X

Công văn số 142/TTXTM-HCTL ngày 07/7/2020 v/v xin   chủ trương và điều chỉnh nguồn kinh phíchuyển đổichương trình XTTM   năm 2020 do ảnh hưởng dịch COVID

30Hội chợ triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm (VIETNAM FOODEXPO)11/2020


XCV số 142/TTXTM-HCTL ngày 07/7/2020 v/v xin chủ   trương và điều chỉnh nguồn kinh phíchuyển đổichương trình XTTM   năm 2020 do ảnh hưởng dịch COVIDKhông tổ chức theo công văn số 2500/XTTM-HTXK ngày   06/10/2020 của Cục Xúc tiến Thương mạiChuyển sang Hội chợ triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến   Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
31Hội chợ triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng   Tháp12/202012/2020X

CV Số 225/CV-XTTM ngày 14/10/2020 v/v chuyển đổi và   bổ sung chương trình XTTM 2020 do ảnh hưởng dịch COVID -19

32Hội chợ Công nghiệp – Thương mại và triển lãm sản phẩm OCOP Bạc Liêu   năm 202012/202012/2020X

CV Số 225/CV-XTTM ngày 14/10/2020 v/v chuyển đổi và   bổ sung chương trình XTTM 2020 do ảnh hưởng dịch COVID -19

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2020

- Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2020 tỉnh Đồng Nai. Trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai kịp thời, đầy đủ, có chất lượng đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đăng tin lên Website Trung tâm Xúc tiến Thương mại, gửi email, thông báo, mời gọi và cung cấp thông tin, chính sách đến các doanh nghiệp, Hội, Hiệp hội… tham gia hoạt động XTTM hưởng từ quỹ xúc tiến thương mại. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng nên các chương trình hội chợ, giao thương với nước ngoài nhằm tăng kim nghạch xuất nhập khẩu đều bị ảnh hưởng, các hội chợ mang tầm quốc tế tổ chức trong nước cũng bị ảnh hưởng. Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại giảm toàn bộ các chương trình hội nghị, hội thảo, giao thương nước ngoài và 1/2 hội chợ triển lãm trong tỉnh và một số chương trình có liên quan tới khách Quốc tế. Tuy nhiên Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc điều chỉnh các chương trình chuyển sang hội chợ trong nước nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại trong vùng, mở rộng hợp tác các địa phương trên cả nước; Tổ chức nắm bắt thông tin về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Hội, Hiệp hội…. tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời.

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo sở, một số chương trình hoàn thành theo đúng kế hoạch, một số chương trình chuyển đổi kịp thời góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, sản phẩm cho các đơn vị, doanh nghiệp đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID19

- Hoạt động cung cấp thông tin thị trường, đối tác, các cơ hội giao thương được thực hiện tốt, được đăng tải thường xuyên thông tin trên Website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

- Hoạt động liên kết hỗ trợ xúc tiến hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ nông sản có sự chuyển biến tích cực, có sự phân khúc thị trường, hình thức đa dạng, liên kết trong tỉnh, ngoài tỉnh, vùng và lồng ghép, đã mang lại hiệu quả cho các đơn vị tham gia, giúp định hướng trong phát triển thị trường, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn, giúp doanh nghiệp tham gia chương trình một cách hiệu quả nhất.

2. Những mặt hạn chế, khó khăn

- Do ảnh hưởng dịch COVID-19, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với thị trưởng ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đã không thể triển khai trong năm 2020 như kế hoạch đề ra đặc biệt là các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm tại nước ngoài.

- Việc xây dựng chương trình XTTM 2020 do chưa lường hết được diễn biến của tình hình chính trị xã hội kinh tế của thế giới và thiên tai xảy ra trong nước (dịch bệnh covid-19 tính chất phức tạp ảnh hưởng đến của thị trường trong nước nói riêng, thế giới nói chung).

- Các doanh nghiệp chưa chú trọng phát triển thị trường nông thôn dẫn đến hàng hóa tham gia chưa phong phú đa dạng.

3. Nguyên nhân

Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhiều hoạt động xúc tiến thương mại bị hủy, vì vậy doanh nghiệp, HTX, trang trại, bà con nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt với thị trường nước ngoài.


4. Biện pháp khắc phục

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường xuất khẩu gặp nhiều nhiều khó khăn, giao thương hạn chế. Thị trường nội địa sẽ đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì vậy, Trung tâm đề ra các biện pháp khắc phục như sau:

- Chuyển đổi phù hợp các chương trình đã được giao để phát huy cao nhất hiệu quả kinh tế nguồn ngân sách được cấp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng và phát triển thị trường tiêu dùng nội địa, quảng bá để người tiêu dùng biết đến những mặt hàng xuất khẩu có chất lượng cao bằng cách tham gia các hội chợ, triển lãm.

- Tiếp tục rà soát, tháo gỡ kịp thời các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp. Cùng với các chính sách của Chính phủ và các Bộ, ngành, xem xét đến tính đặc thù và khả năng của địa phương để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp.

- Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và các cơ hội giao thương cho doanh nghiệp, đặc biệt là tận dụng cơ hội của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) để giúp doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường mới và không quá phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

- Đẩy mạnh giao thương trực tuyến với các quốc gia, tập đoàn nước ngoài nhằm khơi thông thị trường xuất, nhập khẩu, hỗ trợ DN tìm thêm đối tác xuất khẩu sản phẩm và đơn hàng mới.

- Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Vì đây là hành động thiết thực nhất để hậu thuẫn cho doanh nghiệp.

IV. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Trên cơ sở kết quả thực hiện 2020, xây dựng Chương trình công tác năm 2021 như sau:

(biểu 2)

Số
TT
Tên chương trình
Cơ sở
xây dựng
Nội dung
chính
Thời gian xây dựng
Dự thảo xong (tháng…. /2021)Lấy góp ý (tháng…. /2021)Lấy ý kiến thẩm định (tháng…. /2021)Trình UBND tỉnh thông qua (tháng…. /2021)
1Hội nghị Kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp   từ các tỉnh, thành với hệ thống phân phối của Đồng NaiCăn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến   Thương mại Đồng Nai; đề xuất của các Hội, Hiệp hội; các doanh nghiệp trên địa   bàn tỉnhKết nối giao thương09/20209/202011/202001/2021
2Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với   nhà cung cấp của tỉnh, thành phía BắcKết nối giao thương09/20209/202011/202001/2021
3
Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với   nhà cung
cấp của tỉnh, thành miền Trung
Kết nối giao thương09/20209/202011/202001/2021
4Hội nghị Kết nối giao thương giữa DN Đồng Nai với   nhà cung cấp của tỉnh, thành phía NamKết nối giao thương09/20209/202011/202001/2021
5Hội nghị phổ biến chương trình XTTM năm 2021 và các   qui chế, qui hoạch, kế hoạch, đề án của ngành công thương tại Biên Hòa.Kết nối giao thương09/20209/202011/202001/2021
6Kết nối giao thương giữa tổ hợp tác, HTX trên địa   bàn các huyện, thị, thành với chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây (03 đợt)Kết nối giao thương09/20209/202011/202001/2021
7Kết nối giao thương giữa tiểu thương các chợ trên   địa bàn các huyện, thị, thành với chợ Đầu mối Nông sản Dầu Giây (03 lần)Kết nối giao thương09/20209/202011/202001/2021
8Hội nghị kết nối cung - cầu tại TP HCMkết nối cung - cầu09/20209/202011/202001/2021
9Hội nghị kết nối các sản phẩm OCOP với hệ thống siêu   thị, trung tâm thương mại và các điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnhKết nối giao thương09/20209/202011/202001/2021
10Xây dựng 6 điểm bán hàng "Tự hào hàng   Việt" trên địa bàn các huyện
Xây dựng
điểm bán hàng
Việt

09/20209/202011/202001/2021
11Tuyên truyền hiệu quả tham gia chương trình XTTM một   số DN tiêu biểu (Phối hợp Đài PTTH Đồng Nai).Tuyên truyền09/20209/202011/202001/2021
12Hội thảo liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản   giữa các HTX, THT, CLB, Trang trại, Nông dân SXKDG với các doanh nghiệp tiêu   thụ nông sản trong và ngoài tỉnh về các chính sách phát triển hợp tác, liên   kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản
Thông tin kết nối doanh nghiệp, sản phẩm09/20209/202011/202001/2021
13Hội thảo liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu   thụ
Thông tin kết nối doanh nghiệp, sản phẩm09/20209/202011/202001/2021
14Hội chợ Thương mại Mỹ nghệ và Tiêu dùng Đồng Nai 2021
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ củaphòng Hội chợ Triển lãm
- Yêu cầu của DN, địa phương, Hội/Hiệp hội
- Nhu cầu của người lao động, người dân đặc biệt   vùng sâu, vùng xa, miền núi
Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
15Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao Đồng Nai 2021Quảng bá, triển lãm hàng hóa cho doanh nghiệp9/20209/202011/202001/2021
16Tổ chức gian hàng chung trưng bày các sản phẩm được   người tiêu dùng bình chọn và các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia Hội chợ   hàng Việt Nam chất lượng cao Đồng Nai 2020Trừng bày, giới thiệu sản phẩm chủ lực, công nghiệp   nông thôn tiêu biểu của tỉnh9/20209/202011/202001/2021
17Hội chợ mua sắm ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan   2021Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
18Hội chợ Mua sắm cuối năm Đồng Nai 2021Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
19Hội chợ Lifestyle Việt Nam 2021 tại TP. HCMHội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
20Hội chợ Công Thương vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam   năm 2021Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
21Hội chợ triển lãm quốc tế VIETBUILD 2021 tại TP. HCMHội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
22Hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2021Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
23Hội chợ Triển lãm Quốc tế công nghiệp thực phẩm   VIETNAM FOODEXPO 2021 tại TP. HCMHội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
24
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2021 tại Hà   Nội
(VIETNAM EXPO)
Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
25Tổ chức hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế -   AgroViet năm 2021Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
26Tổ chức hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế -   AgroViet năm 2021Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
27
Hỗ trợ các đơn vị có sản phẩm mục tiêu tham gia vào   HCTL
trong và ngoài tỉnh
Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
28Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ Đồ gỗ thủ công   mỹ nghệ tại CHLB ĐứcHỗ trợ doanh nghiệp một phần kinh phí tham gia Hội   chợ nước ngoài9/20209/202011/202001/2021
29Hội chợ quốc tế Việt Nam- Campuchia 2021Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
30Hội chợ tại Myanmar 2021Hội chợ triển lãm9/20209/202011/202001/2021
31Đoàn giao thương xúc tiến thương mại tại Australia   2021Hội nghị kết nối giao thương giữa DN Việt Nam với DN   tại Úc9/20209/202011/202001/2021
3230 Chuyến hàng Việt về các KCN và nhà máy 2021Tổ chức các chuyến hàng phục vụ công nhân sau giờ   tan ca9/20209/202011/202001/2021
3302 Phiên chợ công nhânTổ chức các phiên chợ phục vụ công nhân9/20209/202011/202001/2021
3406 Phiên chợ hàng Việt về nông thônTổ chức các phiên chợ phục vụ người dân vùng nông   thôn9/20209/202011/202001/2021
35Tuần hàng Việt Nam năm 2021
Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm doanh   nghiệp9/20209/202011/202001/2021

V. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

 • Tổ chức cho các doanh nghiệp địa phương, trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại các địa bàn trọng điểm của khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam nhằm giới thiệu, quảng bá và mở rộng thị trường qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu.
 • Tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây với các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất; tiểu thương chợ truyền thống trên địa bàn các huyện, thành phố…
 • Tổ chức các gian hàng chung của tỉnh tham gia các Hội chợ tại các tỉnh thành trọng điểm trong cả nước để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm và thế mạnh của Tỉnh.
 • Nghiên cứu, chọn lọc các chương trình, giới thiệu sản phẩm Ocop và sản phẩm chủ lực tiêu biểu của tỉnh và hỗ trợ cho các doanh nghiệp biết và trực tiếp tham gia các hội nghị, hội thảo.
 • Tăng cường các hoạt động XTTM quốc tế ngay tại Việt Nam qua việc tổ chức các hội chợ thương mại quốc tế, hội nghị ngành hàng quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nước ngoài.
 • Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”thông qua các chương trìnhtổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn, phiên chợ công nhân, các chuyến hàng về nhà máy và khu công nghiệp nhằm thay đổi tích cực nhận thức và thói quen của người dân theo hướng ưu tiên mua sắm hàng hóa xuất xứ trong nước cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các tổ chức, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tăng cường phát triển thị trường nội địa.

2. Giải pháp

 • Xây dựng môi trường đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn Tỉnh.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại bằng cách thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức thực hiện hội nghị, hội thảo triển lãm giao thương, định hướng cho doanh nghiệp, Hội, Hiệp hội, HTX, trang trại … lồng ghép các chương trình XTTM theo từng chủ đề, thời gian, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các hoạt động XTTM một cách phù hợp và hiệu quả. Trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại các địa bàn trọng điểm của khu vực vùng, miền nhằm giới thiệu, quảng bá và mở rộng thị trường qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu.
 • Tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây với các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất; tiểu thương chợ truyền thống trên địa bàn các huyện, thành phố…
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội chợ trên địa bàn tỉnh.
 • Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia gian hàng và tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tại các hội chợ vùng, hội chợ thương mại, hội chợ OCOP, hội chợ đặc sản vùng miền, hội chợ ngành xây dựng và trang trí nội ngoại thất, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, hội chợ xuất khẩu … trong, ngoài tỉnh và nước ngoài.
 • Tổ chức các chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam như phiên chợ hàng Việt về nông thôn; phiên chợ công nhân; chuyến hàng việt về nhà máy và các khu công nghiệp.
 • Thường xuyên cập nhật, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xúc tiến thương mại lên website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin, đăng ký kịp thời các chương trình được hỗ trợ từ nguồn kinh phí nhà nước.