Số lượt truy cập

775055

/ Tin tức

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

       Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại Việt Nam. Mục đích của Tổng điều tra là nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam phục vụ đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
       Được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra năm 2019) là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, chiếm 99,9% các hộ dân cư. Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019. Sau hơn hai tháng kết thúc triển khai thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành, sớm hơn so với cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 khoảng một năm.
      Theo kết quả được công bố, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, tụt 2 bậc so với cách đây 10 năm, và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines).
       Đối với địa bàn tỉnh Đồng Nai, dân số có đến 01/04/2019 là 3.097.107 người, trong đó dân số thành thị là 1.019.371 người (chiếm 32,9%), dân số nông thôn là 2.077.736 người (chiếm 67,1%), dân số nam là 1.553.342 người (chiếm 50,15%), dân số nữ là 1.543.765 (chiếm 49,85%). Dân số phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố như sau: TP.Biên Hòa: 1.055.414 người; TP.Long Khánh: 151.467 người; Huyện Tân Phú: 153.080 người; huyện Vĩnh Cửu: 164.003 người; huyện Định Quán: 187.306 người; huyện Trảng Bom: 349.279 người; huyện Thống Nhất: 163.905 người; huyện Cẩm Mỹ: 139.362 người; huyện Long Thành: 246.051 người; huyên Xuân Lộc: 226.648 người; huyện Nhơn Trạch: 260.592 người.