Số lượt truy cập

1517334

/ Tin tức

Kim ngạch nhập khẩu tháng 12/2022 ước đạt 1,44 tỷ USD

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 12/2022 ước đạt 1,44 tỷ USD, tăng 3,06% so tháng trước và giảm 15,41% so cùng kỳ. Trong đó kinh tế nhà nước ước đạt 18,97 triệu USD, giảm 20,1%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 204,54 triệu USD, giảm 34,53%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,22 tỷ USD, giảm 10,98%.

Lũy kế 12 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18,92 tỷ USD, tăng 1,15% so cùng kỳ. Trong đó kinh tế nhà nước ước đạt 253,59 triệu USD, giảm 4,05%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 3,73 tỷ USD, tăng 10,3%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,94 tỷ USD, giảm 0,82%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng như: chất dẻo nguyên liệu +9,63%; bông các loại +25,59%; vải các loại +3,9%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày +15,33%; sắt thép các loại +6,78%; máy móc thiết bị, DCPT +4,85%. Một số mặt hàng giảm như: gỗ và sản phẩm từ gỗ -16,03%; máy vi tính, SP điện tử và linh kiện -15,12%; thức ăn gia súc và nguyên liệu -16,1%.

- Dự ước trong tháng 12/2022, toàn tỉnh xuất siêu 472,22 triệu USD. Lũy kế 12 tháng năm 2022 xuất siêu 5,66 tỷ USD.