Số lượt truy cập

937271

/ Tin tức

Một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực thương mại năm 2023

- Theo dõi triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân; Phối hợp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Triển khai Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bình ổn giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu năm 2022 -2023, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023 và ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2023.

- Thực hiện tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 tại các cơ sở thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2023. Thực hiện tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại các cơ sở thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Công Thương tuyên truyền chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023”.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng khuyến mại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Theo dõi, báo cáo tiến độ đầu tư chợ đầu mối Dầu Giây giai đoạn 2.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại giai đoạn 2022 – 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 12615/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.