Số lượt truy cập

1397437

/ Văn phòng Sở

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đánh giá tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đánh giá tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) hằng tháng, bổ sung báo cáo về Đề án vào danh mục tài liệu họp Chính phủ thường kỳ,"làm tốt phải biểu dương, làm chưa tốt phải phê bình kiểm điểm"

https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/640/334894974524682240/2022/3/2/ttg-1-16462170387541044333461.jpg

Làm tốt phải biểu dương, làm chưa tốt phải phê bình, kiểm điểm

Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, trước hết phải tiếp tục tiếp tục nâng cao nhận thức về Đề án. Đề án trực tiếp liên quan đến các đột phá chiến lược, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và của quốc gia, không phải là đề án, nhiệm vụ của riêng cơ quan, đơn vị, địa phương nào, phải xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, sản phẩm dùng chung; hết sức linh hoạt trong tổ chức thực hiện…

Thủ tướng giao Tổ công tác có văn bản gửi công an các địa phương (cơ quan thường trực) tham mưu kiện toàn Tổ Công tác do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó xác định rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong tổ chức, triển khai, chỉ đạo, đặc biệt là nhận thức của cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở.

Tổ công tác thống kê đầy đủ các đầu việc các bộ, địa phương được giao theo Quyết định 06 (gồm 13 nhóm nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương; 89 nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, cơ quan và 08 nhóm nhiệm vụ của địa phương) và có văn bản yêu cầu các bộ, địa phương rà soát, đối chiếu để ban hành bổ sung các nhiệm vụ còn thiếu, bị bỏ sót.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, VPCP và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, thống nhất phạm vi, cách thức tiến hành rà soát, đề cương, biểu mẫu, phụ lục bảo cáo kết quả rà soát và có hướng dẫn cụ thể để các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung (cố gắng hoàn thành trong tháng 3, tháng 4 và chậm nhất trong tháng 5).

Bộ Tư pháp sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn, thay đổi thông tin hộ tịch…) theo phạm vi quản lý nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu có giải pháp đầu tư cấp bách, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống ở mức cao nhất trong triển khai Đề án; tăng cường nguồn lực, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ…

Thủ tướng nhấn mạnh, rút kinh nghiệm từ hơn một tháng triển khai Đề án xuyên Tết, đạt hiệu quả tích cực, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, cần tiếp tục quyết tâm, triển khai quyết liệt, mạnh mẽ nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đánh giá tiến độ thực hiện Đề án hằng tháng, bổ sung báo cáo về Đề án vào danh mục tài liệu họp Chính phủ thường kỳ, "làm tốt phải biểu dương, làm chưa tốt phải phê bình kiểm điểm", rút kinh nghiệm từ Đề án này để chỉ đạo các đề án khác trong chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ khác.

DANH MỤC 25 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THIẾT YẾU ƯU TIÊN TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BỘ, CẤP TỈNH PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ) 

TT

Thủ tục hành chính

Cấp độ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

4

Bộ Công an

VPCP, các bộ, ngành, địa phương

Tháng 3/2022

2

Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân

3

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

3

Đăng ký thường trú

4

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

4

Đăng ký tạm trú

4

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

5

Khai báo tạm vắng

4

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

6

Thông báo lưu trú

4

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

7

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy

3

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

8

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)

4

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

9

Đăng ký khai sinh

3

Bộ Tư pháp

Bộ Công an. VPCP

Tháng 3/2022

10

Đăng ký khai tử

3

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, VPCP

Tháng 3/2022

11

Đăng ký kết hôn

3

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, VPCP

Tháng 3/2022

12

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

3

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

13

Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

4

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

14

Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

4

Bộ Công an

VPCP

Tháng 3/2022

15

Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

3

VPCP

Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương

Tháng 5/2022

16

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí

3

VPCP

Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các địa phương

Tháng 5/2022

17

Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

4

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Công an, VPCP

Tháng 5/2022

18

Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

4

Bộ Tài chính

Bộ Công an, VPCP

Tháng 5/2022

19

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

4

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Công an, VPCP và các địa phương

Tháng 5/2022

20

Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

4

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Công an, VPCP và các địa phương

Tháng 5/2022

21

Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công an, VPCP và các địa phương

Tháng 5/2022

22

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

4

Bộ Tư pháp

Bộ Công an, VPCP và các địa phương

Tháng 5/2022

23

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

4

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Công an, VPCP, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các địa phương

Tháng 5/2022

24

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện)

4

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Công an, VPCP

Tháng 5/2022

25

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện)

4

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Công an, VPCP

Tháng 5/202