Số lượt truy cập

1397258

/ Văn phòng Sở

Sở Công Thương Đồng Nai Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận về học tập kinh nghiệm vận hành Sàn thương mại điện tử.

Ngày 21/9/2022, bắt đầu lúc 14h00, Sở Công Thương Đồng Nai đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận về trao đổi kinh nghiệm vận hành Sàn thương mại điện tử tại Sở Công Thương Đồng Nai.

Sở Công Thương Đồng Nai nhận được Công văn số 1990/SCT-TM ngày 15/9/2022 của Công Thương tỉnh Ninh Thuận về việc học tập kinh nghiệm vận hành Sàn thương mại điện tử.


Ngày 21/9/2022, bắt đầu lúc 14h00, Sở đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Sanh - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Cán bộ chủ chốt đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm vận hành Sàn thương mại điện tử tại Sở Công Thương Đồng Nai.Tại đây, Đoàn học tập kinh nghiệm Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận mong muốn Sở Công Thương Đồng Nai chia sẻ, trao đổi một số kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ. Sở Công Thương đã chia sẽ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành chỉ đạo tại Sở, ngoài ra còn thảo luận về việc triển khai nâng cao hiệu quả triển khai công tác CCHC, góp phần nâng cao các Chỉ số liên quan CCHC, đồng thời hoàn thành các nhiêm vụ số hóa về CCHC, lưu trữ hồ sơ điện tử, …..

Buổi làm việc diễn ra thành công tốt đẹp.