Số lượt truy cập

1397301

/ Văn phòng Sở

Sở Công Thương tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Công Thương về công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm

Ngày 23/9/2022, Sở Công Thương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Công Thương về nội dung kiểm tra công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022.

Sở Công Thương Đồng Nai nhận được Công văn số 4407/BCT-KHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Công Thương về việc kiểm tra công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022. 


Theo đó, ngày 23/9/2022, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Trưởng phòng An toàn thực phẩm, Vụ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Sở Công Thương Đồng Nai. Tại buổi làm việc, Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp trong địa bàn thành phố Biên Hòa.