Số lượt truy cập

888206

/ Tin tức

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 8550/VPCP - CN gửi Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Thông báo nêu rõ, để hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 , tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) trình duyệt bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đồng thuận và hiệu quả tốt nhất cho đất nước, Thủ tướng Chính phủ dự kiến sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước về Quy hoạch điện VIII.

Đề chuẩn bị tốt Hội nghị này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo và yêu cầu các địa phương gửi báo cáo ngắn gọn về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn, báo cáo tổng hợp về các đề xuất bổ sung quy hoạch nguồn và lưới điện đã gửi Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ đến ngày 20 tháng 11 năm 2021 mà chưa được phê duyệt để Bộ Công Thương tổng hợp.

Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của các địa phương về quy hoạch các loại nguồn điện và lưới điện, Bộ Công Thương tổng hợp và chuẩn bị tài liệu, nội dung, chương trình Hội nghị để báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2021.