Số lượt truy cập

501163

/ Tin tức

Tình hình nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 11/2021 (từ 16/11 đến ngày 30/11/2021)

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2021 đạt 15,53 tỷ USD, tăng 3,7% (tương ứng tăng 552 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 11/2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện tăng 152 triệu USD, tương ứng tăng 13,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 123 triệu USD, tương ứng tăng 3,2%; than các loại tăng 116 triệu USD, tương ứng tăng mạnh 79,6%...

Như vậy, tính trong 11 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 300,27 tỷ USD, tăng 27,9% (tương ứng tăng 65,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 11 năm 2021 so với kỳ 1 tháng 11 năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,28 tỷ USD, tăng nhẹ 1,7% (tương ứng tăng 167 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 11/2021. Tính trong 11 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 197,08 tỷ USD, tăng 30,5% (tương ứng tăng 46,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.