Số lượt truy cập

888255

/ Tin tức

Tình hình xuất, nhập khẩu 11 tháng đầu 2022

Tình hình xuất, nhập khẩu 11 tháng đầu 2022

Dự ước 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 40.166 triệu USD (chiếm khoảng 6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước), tăng 10,3% so với cùng kỳ, trong đó:

- KNXK 11 tháng năm 2022 ước đạt 22.713 triệu USD (chiếm khoảng 6,6% KNXK cả nước), tăng 16,5% so với cùng kỳ (cả nước tăng 13,4% so với cùng kỳ). Trong đó khối FDI ước đạt 16.883 triệu USD (chiếm 74,3% KNXK), tăng 10,5% so với cùng kỳ.

- KNNK 11 tháng năm 2022 ước đạt 17.453 triệu USD (chiếm khoảng 5,3% KNNK cả nước), tăng 2,5% so với cùng kỳ (cả nước tăng 10,1% so với cùng kỳ). Trong đó khối FDI ước đạt 13.697 triệu USD (chiếm 78,5%), giảm 0,1% so với cùng kỳ.

Dự ước 11 tháng năm 2022, tỉnh Đồng Nai xuất siêu đạt 5.259 triệu USD (cả nước xuất siêu 16.600 triệu USD), tăng 157,7% so với cùng kỳ.