Số lượt truy cập

1397358

/ Văn phòng Sở

Tổ chức lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ và văn hóa công sở

Ngày 15/11/2022, Sở Công Thương đã tổ chức lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ và văn hóa công sở cho cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2022.

Sáng ngày 15/11/2022 vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ và văn hóa công sở cho CBCC,VC Sở Công Thương năm 2022 theo Kế hoạch số 6482/KH-SCT ngày 08/11/2022. Tham dự lớp bồi dưỡng có 72 học viên là CBCC, VC của các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương, đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra theo Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022 của Sở.

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương đã chia sẻ: Trong giai đoạn hiện nay, việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền. Để nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, việc tổ chức bồi dưỡng đạo đức công vụ và văn hóa công sở là một việc rất có ý nghĩa, giúp các cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương hiểu biết sâu sắc hơn về kiến thức đạo đức công vụ và văn hóa công sở, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành. Do vậy, đồng chí Trương Thị Mỹ Dung đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, học tập, lắng nghe và trao đổi với giảng viên các nội dung được truyền đạt để vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác của mình.

Tại lớp bồi dưỡng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Linh Nhâm - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh đã  trình bày các nội dung về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công chức, văn hóa công sở; giới thiệu nhiều kinh nghiệm so sánh quốc tế và một số kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài tỉnh để minh hoạ và liên hệ với nội dung, chủ đề bồi dưỡng.Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã được cung cấp kiến thức và kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Luật cán bộ, công chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành; đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế – xã hội ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nguồn lực cao của xã hội tiên tiến hiện nay.