Số lượt truy cập

888251

/ Văn phòng Sở

Triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam

Dịch vụ công trực tuyến là một chỉ số quan trọng trong Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử cho 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Năm 2021, nếu như Việt Nam đã đạt một số thành công nhất định thì năm 2022 sẽ cần phải tiếp tục thực hiện và thúc đẩy tốt hơn nữa.

https://zalo-article-photo.zadn.vn/a9594ef059b8b0e6e9a9#220941888 

   

             Dịch vụ công trực tuyến là một chỉ số quan trọng trong Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử cho 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Năm 2021, nếu như Việt Nam đã đạt một số thành công nhất định thì năm 2022 sẽ cần phải tiếp tục thực hiện và thúc đẩy tốt hơn nữa.

   

Một trong những nội dung để thực hiện tốt hơn và thúc đẩy Dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam là thực hiện đánh giá, đo lường, công bố trực tuyến mức độ, chất lượng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến, để từ đó cải tiến chất lượng và hiệu quả. Các chỉ số sau đây được thực hiện một cách tự động, theo thời gian thực bởi Hệ thống giám sát, đo lường của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Zalo  

Thông tin trích dẫn từ báo cáo chuyên đề tuần 10 của Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Chi tiết tại link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1_QodAK90o-Hp2CWyS2wzxklslyESRBYD/view?usp=sharing