Số lượt truy cập

1397447

/ Tin tức

Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 248KH-UBND ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 25/10/202, Sở Công Thương đã có Công văn số 6445/SCT-VP triển khai Kế hoạch trên đến các phòng, các đơn vị thuộc Sở.

Các phòng, các đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tuyên truyền, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị được biết. Đồng thời, tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý.

Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023. 

Chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Thông điệp: Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông.