Số lượt truy cập

888270

/ Tin tức

Xây dựng cụm công nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Bắc Giang

Hiện nay, nhiều địa phương đã và đang xây dựng nhiều khu công nghiệp nhằm phát triển nền kinh tế công nghiệp một cách đồng bộ, điển hình ghi nhận tại Bắc Giang. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại nhiều địa phương mong muốn có quy hoạch phát triển về khu công nghiệp hỗ trợ.

Cụm công nghiệp Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm 2020, trên cơ sở đã có một doanh nghiệp may mặc lớn đặt nhà máy tại đây. Hiện còn 34 ha đất sạch được tỉnh Bắc Giang quy hoạch để mở rộng và thu hút thêm lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của ngành dệt mặc để hình thành nên một chuỗi giá trị bền vững.

Bà CHU THỊ THU THUỶ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May Bắc Giang LGG:

"Khi làm thành cụm công nghiệp như vậy thì chúng tôi sẽ thu hút các phụ trợ của ngành may mặc và những nhà máy dệt, nhà máy may khác nữa để chúng tôi có thể xây dựng một chuỗi cung ứng dần dần để giảm thiểu những vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng. Đây cũng là một cách phát triển bền vững lâu dài."

Tỉnh Bắc Giang hiện có 45 cụm công nghiệp chuyên ngành và đa ngành đã được thành lập, phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực như cơ khí, dệt may, hoá chất, vật liệu mới… Mục tiêu từ nay đến năm 2030, sẽ có thêm gần 20 cụm công nghiệp nữa được địa phương này thành lập.

Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang:

"Ngay từ đầu năm 2020 tỉnh Bắc Giang đã có định hướng phát triển các cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phụ trợ để phục vụ cho hoạt động sản xuất chính ở trong các cụm công nghiệp như là ngành dệt, sản xuất các mặt hàng như khoá, cúc, chỉ để phục vụ cho chính sản xuất của doanh nghiệp để doanh nghiệp không bị đứt gãy chuỗi cung ứng nếu như có dịch bệnh xảy ra."

 Mặc dù xét về quy mô thì cụm công nghiệp nhỏ hơn khu công nghiệp, thế nhưng tại Bắc Giang, đây lại được xem là lợi thế vì sẽ dễ hơn trong công tác quy hoạch và bố trí đất đai, để thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Cụm công nghiệp sẽ được phát triển trên cơ sở mở rộng, thu hút thêm các ngành nghề phụ trợ cho một hoặc một vài nhà máy sản xuất chính đã có sẵn. Mục tiêu là hình thành nên các chuỗi cung ứng khép kín tại chỗ, các hệ sinh thái bền vững cho sản xuất công nghiệp, tránh tình trạng đứt gãy nguồn cung của các ngành sản xuất như trong đợt dịch vừa qua.

Nguồn: http://vsi.gov.vn/vn/chi-tiet-tin-tuc/xay-dung-cum-cong-nghiep-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-c1e0id1107.html