Số lượt truy cập

607388

/ Tin tức

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Nhằm phổ biến các quy định mới tại Nghị định số 95/2021/ND-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị địnhsố 83/2014/ND-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/ND-CP, Thông tư số 103/2021/TT-BTC và 104/2021/TT-BTC ngày 18 thăng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Qũy bình ổn giá xăng dầu, hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu, Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thời gian: 8h30 ngày 20/01/2022.

Địa điểm: Hội nghi tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại phòng họp 208 nhà B, Trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trung,Quận Hoàn Kiếm, thành phố HàNội.

Truy cập đường link hffps.//bi/. /y/JqwyZb#và thực hiên theo hvướng dẫn kèm theo để tham dự Hội nghị trực tuyến.